Thông qua đề cương đề tài “Nghiên cứu phục tráng các giống lúa mùa đặc sản, hoàn thiện quy trình kỹ thuật canh tác và xây dựng thương hiệu gạo vùng U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang” A A

11/03/2019
Lúa là một trong những cây trồng chủ lực của nền nông nghiệp nước ta. Ngoài việc cung cấp nguồn lương thực cho thế giới, đây còn là loại thực phẩm chủ yếu và mang đậm nét văn hóa của người Việt. Tuy nhiên, Việt Nam chưa xây dựng được giống lúa đặc trưng mang nguồn gen bản địa mặc dù số lượng giống lúa ở nước ta lên đến hơn 7000 giống (được bảo tồn tại Trung tâm Tài nguyên thực vật). Các giống lúa hiện nay phần lớn là các giống lúa cao sản chủ yếu tập trung vào sản lượng hơn là chất lượng.

Đại diện Nhóm nghiên cứu của Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang trình bày thuyết minh đề cương

Thực trạng cho thấy các giống lúa mùa địa phương chưa được quan tâm phát triển giống và do nhiều năm không được chọn thuần nên sự lẫn tạp về mặt sinh học cũng như ngoại cảnh đã xảy ra. Do đó nông dân gặp nhiều khó khăn trong quá trình canh tác do ảnh hưởng của sâu bệnh, năng suất giảm, chất lượng gạo kém. Chính vì thế việc phục hồi và phát triển giống lúa mùa có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ trong bảo tồn nguồn gen quý hiếm và đa dạng sinh học, tạo không gian chứa nước lũ, giảm áp lực vỡ đê, ứng phó với biến đổi khí hậu, trả lại nơi cư trú cho nhiều loại cá nước ngọt, đảm bảo không bị xói mòn mất mát nguồn gen mà còn xây dựng được thương hiệu gạo sạch, chất lượng cho tỉnh Kiên Giang nói riêng và cho Việt Nam nói chung.

Chiều ngày 28/2/2019, tại Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang đã diễn ra buổi họp Hội đồng tư vấn KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh tuyển chọn đơn vị chủ trì và thông qua thuyết minh đề cương đề tài “Nghiên cứu phục tráng các giống lúa mùa đặc sản, hoàn thiện quy trình kỹ thuật canh tác và xây dựng thương hiệu gạo vùng U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang”. Đây là đề tài đặt hàng có 04 hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn là: Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang; Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kiên Giang; Trường Đại học Cần Thơ và Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).

Sau khi nghe các đơn vị trình bày tóm tắt thuyết minh đề cương, các thành viên Hội đồng đã đặt một số câu hỏi để chủ nhiệm đề tài làm rõ thêm mục tiêu, nội dung nghiên cứu của các hồ sơ tham gia. Đồng thời, các thành viên Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến đối với hồ sơ tham gia tuyển chọn và tiến hành bỏ phiếu kín để tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện đề tài. Kết quả hồ sơ của Viện lúa ĐBSCL đạt yêu cầu và được chọn làm đơn vị chủ trì thực hiện.

Trên cơ sở kết quả bỏ phiếu, Ông Lê Thanh Việt – Chủ tịch Hội đồng đã kết luận như sau: Thống nhất chọn đơn vị chủ trì thực hiện đề tài là Viện lúa ĐBSCL, chủ nhiệm đề tài là TS. Trần Đình Giỏi. Bên cạnh đó, đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài cần bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung trong thuyết minh đề cương như sau: Hình thức: Format lại toàn bộ đề cương, lưu ý size chữ sử dụng từ 13-14, lỗi định dạng tabs; rà soát, điều chỉnh một số lỗi đánh máy, từ ngữ sử dụng… Mục tiêu chung: Thu thập, đánh giá và phục tráng một số giống lúa mùa đặc sản tỉnh Kiên Giang có phẩm chất gạo thơm, ngon, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu nhằm chủ động cung cấp giống lúa chất lượng cao cho người dân sản xuất, phát triển thế mạnh nông nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang cũng như quảng bá chất lượng sản phẩm lúa gạo tỉnh Kiên Giang đến các thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước. Tổng quan tình hình nghiên cứu: Bổ sung nội dung tổng quan tài liệu trong và ngoài nước về xây dựng thương hiệu gạo; Bố cục lại các nội dung trình bày theo các mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Tính cấp thiết: Bổ sung thông tin về hiện trạng sản xuất lúa mùa hiện nay tại tỉnh Kiên Giang, định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh để nêu bật lên tính cấp thiết cần phải triển khai đề tài. Tài liệu tham khảo: Bổ sung đầy đủ thông tin nguồn tài liệu trích dẫn và lược bỏ các tài liệu không được trích dẫn trong đề cương. Nội dung thực hiện: Đề tài cần thực hiện 04 nội dung: (i) Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về các giống lúa mùa đặc sản tại tỉnh Kiên Giang và tuyển chọn các giống phù hợp làm nguồn nguyên liệu phục tráng; (ii) Phục tráng các giống lúa mùa đã được tuyển chọn từ địa phương Kiên Giang theo tiêu chuẩn ngành; (iii) Xây dựng mô hình sản xuất cho các giống lúa mùa đã được phục tráng và phổ biến quy trình kỹ thuật cho cán bộ kỹ thuật và nông dân địa phương; (iv) Xây dựng thương hiệu gạo U Minh Thượng và hỗ trợ quảng bá sản phẩm. Sản phẩm dự kiến của đề tài: (i) Bộ cơ sở dữ liệu điều tra, khảo sát các giống lúa mùa, các kết quả phân tích mẫu; (ii) Tối thiểu 03 giống lúa mùa được phục tráng; (iii) Ba (03) báo cáo chuyên đề; (iv) Sáu (06) mô hình sản xuất tại 04 huyện, năng suất tối thiểu 03 tấn/ha; (v) Bốn (04) cuộc hội thảo tổng kết mô hình và phổ biến kỹ thuật cho 200 lượt người (50 người/cuộc); (vi) Một (01) Sổ tay hướng dân kỹ thuật canh tác lúa mùa Kiên Giang đã được phục tráng; (vii) Hai (02) bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước có chỉ số ISSN; (viii) Hai (02) chuyên mục trên sóng Phát thanh và Truyền hình; (ix) Nhãn hiệu gạo U Minh Thượng (được Cục Sở hữu Trí tuệ chấp nhận đơn); (x) Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt của đề tài; (xi) Tham gia đào tạo sau đại học 01-02 người; (xii) USB chứa toàn bộ nội dung của đề tài./.

Tạ Băng Hồ – Phòng QLKH
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo