Nuôi tôm thẻ chân trắng 2 giai đoạn trong bể tròn lót bạt A A

05/04/2019
Kiên Giang là một trong những tỉnh có lợi thế về phát triển nuôi trồng thuỷ sản, đặc biệt là nuôi tôm, diện tích nuôi trồng thủy sản là 240.630 ha, diện tích tôm lúa và tôm quảng canh là 119.488 ha với sản lượng trên 45.900 tấn. Diện tích nuôi tôm công nghiệp và bán công nghiệp là 2.152 ha với sản lượng 15.161 tấn. Trong đó, diện tích nuôi tôm chân trắng 2.023 ha với sản lượng cả năm 14.988 tấn, năng suất bình quân 7,4 tấn/ha (Đỗ Minh Nhựt, 2018).

Toàn cảnh họp Hội đồng KH&CN

Theo đó, ngày 21/12/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phê duyệt dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thử nghiệm mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng 2 giai đoạn trong bể tròn lót bạt tại huyện An Minh” do ThS. Lê Văn Khanh – Trưởng Phòng NN&PTNT huyện An Minh làm chủ nhiệm.

Ngày 26/3/2019, Ủy ban nhân dân huyện An Minh đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN cấp huyện thông qua thuyết minh đề cương dự án nêu trên do ông Lê Ngọc Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng chủ trì.

        Mục tiêu của dự án là ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thử nghiệm và hoàn thiện được quy trình kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng 2 giai đoạn trong bể tròn lót bạt phù hợp với điều kiện tại huyện An Minh.

        Tại cuộc họp, các ủy viên Hội đồng và đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp, cụ thể: Cần tham khảo thêm một số công trình nghiên cứu, mô hình nuôi tôm 2 giai đoạn để làm phong phú hơn về cơ sở lý luận; cần đặt ra một số chỉ tiêu định lượng (năng suất, sản lượng,…) ở phần mục tiêu hoặc nội dung để làm cơ sở đánh giá kết quả sau này.

        Qua đó, ông Lê Ngọc Tùng đã tổng hợp và kết luận: Mục tiêu dự án là: (1) Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thử nghiệm nuôi tôm thẻ chân trắng 2 giai đoạn trong bể tròn lót bạt (tỷ lệ sống từ 90%, năng suất là 50 tấn/ha); (2) Hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện của huyện An Minh. Các chỉ tiêu kỹ thuật cần theo dõi là pH, NH3, H2S, DO, độ mặn, độ kiềm, nhiệt độ,…. Đồng thời, đề nghị nhóm nghiên cứu điều chỉnh nội dung, phương pháp, sản phẩm khoa học phù hợp và đáp ứng mục tiêu đề ra./.

Nguyễn Thanh Sơn – Phòng Quản lý KH&CN Cơ sở
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo