Trồng nấm rơm trên cơ chất bông hạt A A

05/04/2019
Theo Quyết định số 151/QĐ-SKHCN ngày 21/12/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2019. Theo đó, chiều ngày 28/03/2019, Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN cấp huyện thông qua thuyết minh đề cương dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thử nghiệm sản xuất meo và trồng nấm rơm trên cơ chất bông hạt trong nhà kín tại Phú Quốc” do ông Nguyễn Minh Trực – Trưởng Phòng Kinh tế huyện Phú Quốc, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì.

Toàn cảnh họp Hội đồng KH&CN

           Mục tiêu của dự án là hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất meo và trồng nấm rơm trên cơ chất bông hạt phù hợp với điều kiện của huyện Phú Quốc thông qua triển khai mô hình thực tế.

            Tại cuộc họp, các ủy viên Hội đồng và đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp, cụ thể: Điều chỉnh tên dự án để phù hợp theo mục tiêu và nội dung; Cần tham khảo thêm một số công trình nghiên cứu, mô hình sản xuất meo và trồng nấm để làm phong phú hơn về cơ sở lý luận; cần đặt ra một số chỉ tiêu định lượng (số lượng meo giống, năng suất nấm, sản lượng nấm,…) ở phần mục tiêu hoặc nội dung để làm cơ sở đánh giá kết quả sau này.

            Qua đó, ông Nguyễn Minh Trực đã tổng hợp và kết luận: Điều chỉnh tên dự án thành “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất meo và trồng nấm rơm trên cơ chất bông hạt trong nhà tại huyện Phú Quốc”; Mục tiêu dự án là: (1) Triển khai mô hình sản xuất meo (100 túi meo) và trồng nấm rơm trên cơ chất bông hạt trong nhà (2 kg/m2); (2) Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất meo và trồng nấm rơm trên cơ chất bông hạt trong nhà phù hợp với điều kiện tự nhiên huyện Phú Quốc. Các chỉ tiêu kỹ thuật phải theo dõi, ghi nhận là nhiệt độ, độ ẩm, tình hình sinh trưởng, phát triển, năng suất nấm,… Đồng thời, đề nghị nhóm nghiên cứu điều chỉnh nội dung, phương pháp, sản phẩm khoa học đầy đủ và đáp ứng mục tiêu của dự án./.

Nguyễn Thanh Sơn – Phòng Quản lý KH&CN Cơ sở
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo