Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với UBND huyện An Minh về định hướng hoạt động KH&CN A A

23/04/2019
Sáng ngày 16/4/2019, Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang đã thành lập Đoàn đến và làm việc với UBND huyện An Minh để trao đổi về định hướng hoạt động KH&CN của huyện trong thời gian tới, đồng thời Đoàn cũng đi khảo sát một số mô hình sản xuất có hiệu quả tại xã Đông Hưng B và Vân Khánh Tây. Đoàn do ông Lê Thanh Việt, Giám đốc Sở KH&CN, làm Trưởng đoàn và đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý Khoa học, Quản lý KH&CN Cơ sở, Kế hoạch – Tài chính. Đại diện địa phương có ông Lê Ngọc Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện An Minh cùng đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp &PTNT, Hội Nông dân, UBND các xã/thị trấn,…

Toàn cảnh buổi làm việc

Ông Huỳnh Minh Nhì - Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thông qua báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, các tiềm năng, lợi thế và những định hướng nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong thời gian tới. Theo báo cáo, huyện có nhiều tiềm năng về phát triển trồng trọt (lúa, mía,…), chăn nuôi (heo, gà, vịt, dê,…), nuôi trồng thủy sản (cua, sò, vọp, ba khía,…) và đặc biệt là nuôi tôm (quảng canh, quảng canh cải tiến, thâm canh;… Bên cạnh những tiềm năng, địa phương cũng còn một số khó khăn, hạn chế trong hoạt động sản xuất như cơ giới hoá nông nghiệp; tình hình dịch bệnh trong nuôi thủy sản; ô nhiễm môi trường do hoạt động sản xuất; thiếu nguồn giống thủy sản;… và một vấn đề cấp thiết đặt ra là đến năm 2020 phải đạt được diện tích nuôi tôm công nghiệp, bán công nghiệp là 100 ha, sản lượng đạt được là 800 tấn theo Nghị quyết của Đảng bộ huyện đã đề ra (hiện tại chỉ đạt 20 ha và 160 tấn). Qua đó, địa phương đã đề xuất 14 nhiệm vụ KH&CN phải thực hiện trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Qua đó, các đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến như: Đề nghị Sở KH&CN xem xét, hỗ trợ kinh phí triển khai mô hình nuôi tôm thẻ 2 giai đoạn trong bể tròn lót bạt và tập huấn kỹ thuật giúp người dân sản xuất tốt và đạt hiệu quả hơn; Hỗ trợ thêm hệ thống quan trắc tự động môi trường nước nuôi thủy sản nhằm quản lý tốt hơn, cảnh báo kịp thời những biến động môi trường để hạn chế rủi ro trong sản xuất; một số vấn đề khác về giống thuỷ sản, công nghệ dẫn dụ chim yến, đánh giá tác động môi trường do nuôi chim yến;…

Khảo sát tại hộ Nguyễn Thanh Thân, ấp Vàm Sáng, xã Đông Hưng B

Khảo sát tại hộ Phạm Văn Cường, ấp Kim Qui A1, xã Vân Khánh Tây

Sau khi nghe trên 08 lượt ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự, thay mặt Đoàn Chủ toạ, ông Lê Thanh Việt – Giám đốc Sở KH&CN đã tổng hợp, thống nhất các vấn đề sau:

- Trên cơ sở khảo sát thực tế (trước khi làm việc) tại 02 hộ dân cho thấy mô hình có hiệu quả và người dân chấp nhận đầu tư để sản xuất; do đó, Sở KH&CN thống nhất các ý kiến đề xuất của các đại biểu tham dự về việc thực hiện dự án triển khai mô hình nuôi tôm thẻ 2 giai đoạn trong bể tròn lót bạt để thấy rõ hơn tác động của KH&CN trong sản xuất và đời sống, đồng thời góp phần cải thiện đời sống kinh tế đối với người dân địa phương, góp phần hoàn thành chỉ tiêu theo Nghị quyết Đảng bộ huyện. Sở KH&CN sẽ trình UBND tỉnh xin chủ trương để đưa vào hỗ trợ nhiệm vụ cấp thiết cấp cơ sở, triển khai trong năm 2019.

- Địa phương có thế mạnh trong nuôi trồng thuỷ sản và đề nghị hỗ trợ hệ thống quan trắc tự động môi trường nuôi thuỷ sản là phù hợp, Sở KH&CN sẽ nghiên cứu, xem xét, lựa chọn công nghệ phù hợp về giá thành, hiệu quả sử dụng,… để có thể hỗ trợ địa phương về công nghệ trong thời gian tới.

- Nhu cầu về giống thuỷ sản của địa phương là phù hợp, Sở KH&CN đã đầu tư, hỗ trợ ngân sách ngành để triển khai một số đề tài, dự án sản xuất giống thuỷ sản phù hợp với nhu cầu địa phương (sản xuất giống sò huyết, tôm càng xanh toàn đực,…).

- Việc đánh giá tác động môi trường do nuôi chim yến là nhiệm vụ của ngành tài nguyên và môi trường, Sở KH&CN sẽ có trao đổi với ngành chuyên môn để hỗ trợ địa phương. Riêng việc nghiên cứu công nghệ dẫn dụ chim yến thì cần có sự tham gia của các nhà khoa học.

- Các đề xuất khác đề nghị Phòng Kinh tế và hạ tầng trình lãnh đạo huyện xem xét, đề xuất phù hợp theo từng giai đoạn phát triển của địa phương, gửi hồ sơ về Sở KH&CN xem xét trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

- Địa phương cần quan tâm nhiều hơn về thị trường để đảm bảo sản lượng tôm sản xuất ra được tiêu thụ và giá thành không bị tác động./.

Nguyễn Thanh Sơn – Phòng Quản lý KH&CN Cơ sở
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo