Ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang A A

09/05/2019
Ngày 19 tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Quyết định ban hành 02 Quy định quản lý và tổ chức thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2019. (xem chi tiết Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND tại đây)

Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ  cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2019. (xem chi tiết Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND tại đây)

Theo đó, Quy định quản lý và tổ chức thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ  cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang gồm có 08 Chương, 36 Điều và Quy định quản lý và tổ chức thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ  cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang gồm có 08 chương, 26 Điều. Nội dung cơ bản của 02 Quyết định này là ngoài những mục chung thường gặp như phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, khen thưởng và xử lý vi phạm, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quan lý và tổ chức thực hiện đề tài, dự án, tổ chức thực hiện,… thì các nội dung còn lại tập trung vào các điểm chính như: Yêu cầu đối với đề tài, dự án cấp tỉnh và cấp cơ sở; Đề xuất, đặt hàng, xác định danh mục đề tài, dự án; Tuyển chọn, giao trực tiếp đề tài, dự án; Quản lý quá trình triển khai thực hiện đề tài, dự án; Đánh giá, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng đề tài, dự án; Quy định về quản lý kinh phí thực hiện đề tài, dự án.

Lưu ý: Các đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở chưa được đánh giá, nghiệm thu trước ngày 01 tháng 5 năm 2019, thì được quản lý và tổ chức thực hiện theo 02 Quyết định này./.

Huỳnh Phước Thái (Phòng QLKH – Sở KH&CN)
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo