Triển khai đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở cấp thiết phát sinh thực hiện năm 2019 A A

23/07/2019
Ngày 18/7/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang đã có Quyết định số 77/QĐ-SKHCN về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở cấp thiết phát sinh thực hiện năm 2019 với tổng số 03 đề tài, dự án.

Sở KH&CN Kiên Giang đã có Thông báo số 363/TB-SKHCN ngày18/7/2019 về việc hoàn chỉnh hồ sơ đề tài, dự án để thông qua thuyết minh đề cương tại Hội đồng KH&CN cấp cơ sở và thời hạn nộp hồ sơ về Sở KH&CN để thẩm định dự toán kinh phí thực hiện đề tài, dự án đến hết ngày 20/8/2019, số lượng hồ sơ mỗi đề tài, dự án là 08 bộ, mỗi bộ gồm:

- Thuyết minh đề cương đề tài, dự án (có kèm biên bản thông qua Hội đồng);

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án;

- Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức chủ trì;

- Lý lịch khoa học của cá nhân chủ nhiệm;

- Lý lịch khoa học của cá nhân tham gia;

- Giấy xác nhận phối hợp (nếucó).

Các biểu mẫu xem tại đây. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý KH&CN Cơ sở, điện thoại 0972.025223 hoặc 0949.118103 (đ/c Sơn) để được hướng dẫn./.

Nguyễn Thanh Sơn – Phòng Quản lý KH&CN Cơ sở
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo