Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu thử nghiệm ương giống và nuôi ghẹ xanh (Portunus pelagicus) thương phẩm tại tỉnh Kiên Giang A A

24/07/2019
Ghẹ xanh (Portunus pelagicus) là đối tượng đặc sản biển có giá trị dinh dưỡng và thương phẩm cao, có tiềm năng quan trọng đối với nuôi trồng và khai thác thủy sản, đây là loài giáp xác được phân bố khá rộng ở các vùng biển từ Ấn Độ Dương đến Tây Thái Bình Dương. Do nhu cầu tiêu thụ nhiều nên cường độ khai thác ngày một tăng cao, dẫn đến nguồn lợi ghẹ xanh trong tự nhiên đang có xu hướng suy giảm, tổng sản lượng ghẹ xanh khai thác tại vùng biển Kiên Giang năm 2014 đạt 6,2 nghìn tấn (giảm 20,5% so với năm 2013), trong đó sản lượng chủ yếu là ghẹ xanh chưa thành thục hoặc có kích thước nhỏ hơn kích thước cho phép đánh bắt là nguyên nhân làm nguồn lợi ghẹ xanh tự nhiên tại vùng biển Kiên Giang có nguy cơ bị suy giảm rõ rệt (Viện Nghiên cứu Hải sản, 2015).

Từ những yêu lý do trên, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kiên Giang được Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang chọn là đơn vị chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu thử nghiệm ương giống và nuôi ghẹ xanh (Portunus pelagicus) thương phẩm tại tỉnh Kiên Giang” và KS. Võ Minh Hiền làm chủ nhiệm, nhằm góp phần đa dạng hóa đối tượng thủy sản nuôi có giá trị cao, đồng thời góp phần giảm áp lực đối với nguồn lợi ghẹ xanh tự nhiên, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển nghề nuôi ghẹ xanh bền vững trong tương lai.

Sau thời gian nghiên cứu, chiều ngày 10/7/2019 tại Phòng họp Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang đã diễn ra cuộc họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh đánh giá, nghiệm thu đề tài nêu trên.


KS. Võ Văn Hiền - Chủ nhiệm đề tài (đứng) đang trình bày báo cáo chi tiết

Mục tiêu và nội dung chính của đề tài là: Đa dạng hóa đối tượng thủy sản nuôi, bảo tồn và phát triển loài thủy đặc sản có giá trị kinh tế tại địa phương. Nghiên cứu sản xuất giống nhằm chủ động nguồn con giống ghẹ xanh có chất lượng tốt để phục vụ nuôi thương phẩm, phát triển kinh tế và hướng đến xây dựng nhãn hiệu tập thể; nâng cao nhận thức cộng đồng và góp phần bảo vệ nguồn lợi ghẹ xanh tại Kiên Giang.

Kết quả nghiên cứu của đề tài: (i) Đã nghiên cứu ương giống ghẹ xanh ở các giai đoạn từ zoae1 đến zoae2 với các mật độ khác nhau, xác định mật độ ương tối ưu để áp dụng vào sản xuất giống phục vụ cho nuôi thương phẩm; (ii) Đã xây dựng qui trình ương giống ghẹ xanh từ giai đoạn ấu trùng zoae1 đến zoae2; (iii) Đã xây dựng qui trình nuôi ghẹ xanh thương phẩm theo hình thức quảng canh cải tiến trong ao đất với 2 mật độ khác nhau là 2 con/m2 và 5 con/m2; (iv) Đã đào tạo được 04 kỹ thuật viên làm chủ quy trình và tập huấn chuyển giao quy trình kỹ thuật cho 40 lượt cán bộ và người dân địa phương.

Thu tỉa ghẹ xanh thương phẩm ngày 06/6/2018

Tại buổi họp các thành viên Hội đồng đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Nhóm thực hiện đề tài. Thay mặt Hội đồng, ông Nguyễn Thái Nguyên kết luận: Đề tài đã triển khai đầy đủ các nội dung nghiên cứu, đáp ứng được mục tiêu đề ra, có giá trị thực tiễn và khoa học và có khả năng ứng dụng cao trong thời gian tới. Tuy nhiên để báo cáo hoàn thiện hơn, Chủ nhiệm đề tài cần bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung như: Hình thức: Rà soát lỗi đánh máy, lỗi chính tả, văn nói; điều chỉnh các thuật ngữ khoa học cho phù hợp và cách ghi các số liệu thập phân theo đúng phương pháp nghiên cứu khoa học; bổ sung hình nội ngoại nghiệp minh chứng các hoạt động của đề tài…. Tổng quan tài liệu: Bố cục lại phần tổng quan theo các mục tiêu nghiên cứu của đề tài; tập trung tổng quan các cơ sở khoa học phải có để triển khai các nội dung của đề tài, đặc biệt là về sản xuất giống và nuôi thương phẩm ghẹ xanh. Nội dung nghiên cứu: Chuyển các nội dung công việc thực hiện ở phần phương pháp nghiên cứu về nội dung nghiên cứu. Bổ sung nội dung xử lý ghẹ mang trứng trước khi ấp. Phương pháp nghiên cứu: Cần nêu cụ thể cách thực hiện theo thực tế như phương pháp ấp trứng, phương pháp theo dõi các chỉ tiêu môi trường trong quá trình nuôi thương phẩm, phương pháp xác định các chỉ tiêu sinh học, phương pháp vận chuyển ghẹ giống, phương pháp bố trí thí nghiệm mô hình nuôi thương phẩm…; bổ sung phương pháp xử lý số liệu và làm rõ phương pháp phân tích thống kê, nêu rõ phép thử sử dụng. Kết quả và thảo luận: Cần gắn kết các kết quả trình bày với nội dung thảo luận, các thảo luận và nhận định cần rà soát và điều chỉnh cho đúng với số liệu báo cáo; bổ sung nguồn dẫn số liệu cho các nội dung thảo luận; bổ sung tốc độ tăng trưởng của ghẹ trong quá trình ương; trình bày chi tiết các bước chuẩn bị ao, lưu ý thảo luận thêm về nguồn nước và biện pháp phòng ngừa dịch hại cho ghẹ trước khi thả giống; bổ sung số liệu theo dõi môi trường trong mô hình nuôi thương phẩm để có thêm cơ sở thảo luận, đánh giá ảnh hưởng của môi trường đến tỷ lệ sống của ghẹ; trình bày thêm kết quả thực hiện các sản phẩm của đề tài, tách riêng và đánh giá từng sản phẩm… Kết luận: Viết lại theo hướng khẳng định các kết quả đề tài đã đạt được, bổ sung số liệu về đào tạo kỹ thuật viên, tập huấn và đào tạo sau đại học. Kiến nghị: Tập trung kiến nghị những vấn đề còn hạn chế của đề tài để giải quyết trong những nghiên cứu tiếp theo. Tài liệu tham khảo: Rà soát, bổ sung đầy đủ các tài liệu được trích dẫn trong nội dung báo cáo và lược bỏ các tài liệu không được trích dẫn.

Hội đồng đánh giá kết quả nghiên cứu tương đối tốt, với kết quả xếp loại Đạt và thống nhất cho nghiệm thu đề tài./.

Băng Hồ – Phòng QLKH
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo