Hội nghị triển khai các Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND và 06/2019/QĐ-UBND Quy định quản lý và tổ chức thực hiện các đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang A A

05/08/2019
Ngày 19/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ký ban hành các Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND và Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND về việc ban hành quy định quản lý và tổ chức thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh, cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2019. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh cũng như cấp cơ sở của tỉnh. Để công tác triển khai, áp dụng các văn bản đạt hiệu quả cao, Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định này từ ngày 24/7/2019 đến ngày 26/7/2019 tại Hội trường Sở KH&CN cho các nhóm đối tượng khác nhau.

Toàn cảnh Hội nghị ngày 26/7/2019

Hội nghị đã thu hút sự quan tâm của hơn 130 lượt đại biểu tham dự gồm: Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND huyện/thành phố; các viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh; phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện/thành phố và cán bộ phụ trách quản lý nhiệm vụ KH&CN tại đơn vị, địa phương; lãnh đạo các tổ chức đăng ký hoạt động KH&CN và các đơn vị là thành viên mạng lưới quỹ gen trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo các tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh; các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu đã đồng tình rất cao với nội dung trình bày trong các quy định; việc quy định chi tiết các bước thực hiện xuyên suốt quá trình từ khi bắt đầu đến khi kết thúc nhiệm vụ trong văn bản sẽ tạo điều kiện thuận lợi, giúp cho các tổ chức, cá nhân chủ động hơn trong quá trình thực hiện.

Chủ trì Hội nghị ông Nguyễn Thái Nguyên – Phó Giám đốc Sở KH&CN đã phát biểu khai mạc Hội nghị và khái quát tính cấp thiết, các cơ sở pháp lý để ban hành các quyết định nêu trên. Hội nghị đã nghe trình bày chi tiết nội dung quy định trong các văn bản. Các đại biểu cũng đã quan tâm nghiên cứu và đặt nhiều câu hỏi để làm rõ hơn một số vấn đề trong các văn bản như: Cá nhân có thể trực tiếp đứng ra đăng ký thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh hay không; các trường hợp đã gia hạn một lần (trước khi các văn bản này có hiệu lực) nhưng vẫn chưa đủ thời gian để hoàn thành nội dung có được gia hạn tiếp hay không; thẩm quyền tổ chức tự đánh giá kết quả (Hội đồng nghiệm thu cơ sở) trước khi gửi hồ sơ nghiệm thu cấp tỉnh và ai sẽ làm Chủ tịch Hội đồng này khi thủ trưởng đơn vị là chủ nhiệm nhiệm vụ; kinh phí chi cho hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh chi từ nguồn nào đối với nhiệm vụ đánh giá lại; thẩm quyền công nhận kết quả nghiên cứu nhiệm vụ cấp tỉnh và cấp cơ sở; chủ trương thực hiện các nhiệm vụ cấp cơ sở hiện nay như thế nào;…

Ông Nguyễn Thái Nguyên – PGĐ. Sở KH&CN (đứng) chủ trì thảo luận

Thay mặt Sở KH&CN, ông Nguyễn Thái Nguyên – Phó Giám đốc Sở KH&CN đã chủ trì thảo luận, chỉ đạo các phòng chuyên môn trả lời các vấn đề đặt ra của các đại biểu đã nêu trên; đồng thời hướng dẫn các đơn vị, cá nhân khi tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN tại tỉnh Kiên Giang cần nghiên cứu và tuân thủ đúng theo các quy định đã ban hành; liên hệ các phòng chuyên môn của Sở để được cung cấp các biểu mẫu và hướng dẫn chi tiết hơn từng bước thực hiện trong từng trường hợp cụ thể.

Với thành công của Hội nghị này, thiết nghĩ trong thời gian tới việc triển khai thực hiện cũng như công tác tổ chức quản lý các đề tài, dự án KH&CN trong tỉnh sẽ có những chuyển biến tích cực hơn, góp phần hỗ trợ cho công tác nghiên cứu khoa học thật sự trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Ánh Nguyệt – PTP Phòng QLKH
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo