Các hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam A A

29/10/2014
Ngày 18/6/2013, Quốc hội đã thông qua Luật Khoa học và Công nghệ và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. Tại Điều 5 của Luật KH&CN quy định “Ngày 18 tháng 5 hằng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam”.

Như vậy là từ năm 2014, Việt Nam đã chính thức có Ngày KH&CN. Mục tiêu của Ngày KH&CN Việt Nam là khơi dậy đam mê sáng tạo của cả một dân tộc, nhất là giới trẻ thông qua các hoạt động cụ thể. Trong Ngày KH&CN ViệtNam lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam, sẽ là dịp để giới khoa học trong nước trưng bày, trình diễn những thành tựu nghiên cứu, sáng tạo của mình với công chúng.

            Tích cực hưởng ứng và hòa với không khí chung của cả nước trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang đã xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kiên Giang với nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của khoa học và công nghệ đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong các tầng lớp nhân dân; cổ vũ, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, phát triển công nghệ và phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đồng thời tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Trong ngày này, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang sẽ diễn ra các hoạt động tiêu biểu như:

- Tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”. Tại Hội thảo sẽ tổ chức trưng bày, giới thiệu một số hình ảnh về các thành tựu khoa học và công nghệ của tỉnh: Các mô hình có hiệu quả; hoạt động phân tích, kiểm định, sản phẩm KH&CN; tài liệu bướm giới thiệu Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng; các sản phẩm được cấp nhãn hiệu tập thể; các doanh nghiệp đạt Giải thưởng chất lượng Quốc gia; các doanh nghiệp được hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO,…;

- Tổ chức họp mặt tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp KH&CN, Nhà giáo, Thầy thuốc tiêu biểu, xuất sắc ở địa phương, gắn với trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ”;

- Tổ chức Hội thảo chuyên đề “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang” nhằm giới thiệu chung về các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, Giải thưởng chất lượng quốc gia; phát triển tài sản trí tuệ, đăng ký bảo hộ và phát triển nhãn hiệu hàng hóa,…;

- Tổ chức cho các tổ chức, cá nhân quan tâm đến lĩnh vực KH&CN, học sinh, sinh viên các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh tham quan Phòng Phân tích - Thử nghiệm, thiết bị kiểm định của Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng.

Bên cạnh đó, Sở KH&CN cũng đã phát động thi đua chuyên đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, thi đua lập thành tích thiết thực kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ ViệtNam và 55 năm ngày thành lập Ngành”, trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị./.

 

 

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo