Triển khai Đề án Phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2015 A A

10/04/2015
Được sự ủy quyền của Trưởng ban chỉ đạo - Ông Lê Khắc Ghi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Vào chiều ngày 06/4/2015 tại Phòng Họp Sở KH&CN, Ban Chỉ đạo Đề án Phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2015 đã có cuộc Họp để thông qua kế hoạch triển khai thực hiện đề án năm 2015 và góp ý cho bản Dự thảo kết quả hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2014; Danh mục các sản phẩm thế mạnh chủ lực của địa phương dự kiến đăng ký sở hữu công nghiệp giai đoạn 2016-2020.

Tham dự cuộc Họp có Ông Lương Thanh Hải - Giám đốc Sở KH&CN, Phó Trưởng ban thường trực - chủ trì cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của UBND tỉnh, cơ quan Báo, Đài địa phương và một số chuyên viên phòng ban thuộc Sở.

            Đề án Phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được thực hiện từ năm 2006-2010 (giai đoạn 1) và từ 2011-2015 (giai đoạn 2). Kết quả đến nay Đề án đã thực hiện được một số công việc nổi bật chính như sau:

- Xây dựng 19 nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho các đặc sản, nông sản cho các huyện trong tỉnh. Đã được cấp Giấy chứng nhận 13/19 nhãn hiệu (Nhãn hiệu chứng nhận: Khu Dự trữ sinh quyển Kiên Giang; Nhãn hiệu tập thể:, Khô cá Sặc rằn U Minh Thượng, Mật ong U Minh Thượng, Mắm cá lưỡi trâu U Minh Thượng, Vọp U Minh Thượng, Khoai lang Bông Súng Giồng Riềng, Bánh tráng Thạnh Hưng Giồng Riềng, Sầu riêng Hòa Thuận Giồng Riềng, Măng cụt sông Cái Bé Giồng Riềng, Khóm Tắc Cậu Châu Thành, Tiêu Phú Quốc, Rựơu đế Đường Xuồng Gò Quao, Rượu nếp Kinh 5 Tân Hiệp). Còn 04 sản phẩm là: Gạo một bụi trắng U Minh Thượng, Sò huyết An Biên - An Minh, Rượu sim Phú Quốc, Cỏ bàng Phú Mỹ (đã nộp đơn đầu năm 2014). 02 sản phẩm đang thực hiện việc hoàn thiện hồ sơ gửi về Cục SHTT: (Hồ tiêu Vĩnh Hòa Hưng Bắc Gò Quao, Bí Vàm răng Hòn Đất)

            - Phối hợp hỗ trợ địa phương xây dựng: tiêu chuẩn cơ sở, quy chế quản lý chất lượng, mẫu nhãn chung cho 08 đặc sản của địa phương đã được bảo hộ nâng cao giá trị cho sản phẩm và đảm bảo chất lượng hàng hóa khi lưu thông trên thị trường.

- Xây dựng 01 dự án tham gia Chương trình 68 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ; dự án Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Phú Quốc cho sản phẩm nước mắm; phối hợp triển khai dự án được nghiệm thu năm 2011....

Ông Lương Thanh Hải đã phát biểu khai mạc và đưa ra một số gợi ý để cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo thảo luận. Cuộc Họp đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các đại biểu cho bản Dự thảo kế hoạch, báo cáo, danh mục các sản phẩm chủ lực: Báo cáo cần đánh giá kết quả thực hiện trong năm 2014, nêu rõ hơn phần thực thi quyền sở hữu trí tuệ, việc sử dụng kinh phí, điều chỉnh tên các sản phẩm cho phù hợp....Ban Chỉ đạo cũng đã ghi nhận và tiếp thu toàn bộ ý kiến này. Qua đó, hoàn thiện báo cáo và kế hoạch triển khai thực hiện đề án năm 2015 trình UBND tỉnh phê duyệt. Riêng Danh mục các sản phẩm thế mạnh chủ lực của địa phương dự kiến đăng ký sở hữu công nghiệp giai đoạn từ 2016-2020 sẽ tiếp tục rà soát và tổ chức cuộc Ban Chỉ đạo lần thứ 2, có mời thêm các đại biểu là lãnh đạo địa phương để cùng trao đổi thống nhất danh mục sản phẩm.

Dự kiến trong năm 2015 Sở KH&CN sẽ hỗ trợ các địa phương xây dựng thêm 03 nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm thế mạnh chủ lực. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức trong việc quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể cho các cán bộ quản lý, hộ gia đình có hoạt động sản xuất, kinh doanh ở địa phương.

                                              Văn Phúc - CV. Phòng QL Công nghệ & SHTT

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo