HỘI THẢO QUẢN LÝ SỬ DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU TẬP THỂ “KHOAI LANG BÔNG SÚNG GIỒNG RIỀNG” A A

08/07/2015
Để phát triển tài sản trí tuệ nhãn hiệu tập thể của địa phương ngày 03/07/2015 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang phối hợp với UBND huyện Giồng Riềng, Hội Nông dân huyện, Phòng Công thương huyện, Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện và UBND thị trấn huyện Giồng Riềng đã tổ chức buổi hội thảo tại hội trường UBND huyện Giồng Riềng về “Quản lý sử dụng và phát triển nhãn hiệu tập thể sản phẩm Khoai Lang Bông Súng huyện Giồng Riềng” với mục đích:

- Phát triển thương hiệu và nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể (NHTT) là bảo vệ quyền lợi và tăng thu nhập cho người dân trồng trọt, sản xuất kinh doanh sản phẩm Khoai Lang Bông Súng tại địa phương.

- Nâng cao năng lực quản lý cho Chủ Sở hữu về NHTT Khoai Lang Bông Súng huyện Giồng Riềng.

- Nâng cao nhận thức cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng trọt, sản xuất kinh doanh các sản phẩm mang nhãn hiệu, hướng đến cải thiện điều kiện trồng trọt, sản xuất kinh doanh phù hợp với xu thế thực tại.

Thu hoạch khoai lang

Tham dự buổi Hội thảo với sự có mặt ông Nguyễn Xuân Niệm (PGĐ Sở KH&CN) và ông Lê Thanh Sanh (PCT UBND huyện Giồng Riềng) cùng 50 đại biểu là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng trọt, sản xuất kinh doanh sản phẩm Khoai Lang Bông Súng và các phòng, ban, đợn vị liên quan.

Buổi Hội thảo về việc quản lý sử dụng và phát triển nhãn hiệu tập thể đã triển khai các nội dung liên quan đến: Báo cáo khảo sát; Quy chế quản lý sử dụng và phát triển NHTT; Tiêu chuẩn cơ sở; Mẫu nhãn, tem nhãn chung về Khoai Lang Bông Súng.

Để phát triển được các sản phẩm mang NHTT thì các cơ sở, hộ gia đình trồng trọt, sản xuất kinh doanh Khoai Lang Bông Súng cần phải nâng cao giá trị sản phẩm, giá trị thương hiệu, để sản phẩm luôn sống mãi trong lòng người tiêu dùng khi nhắc đến Khoai Lang Bông Súng Giồng Riềng.

Buổi Hội thảo cũng đã giúp cho các đại biểu hiểu rõ hơn về giá trị của sản phẩm Khoai Lang Bông Súng cũng như làm thế nào để bảo vệ quyền lợi, nâng cao giá trị cho sản phẩm mang NHTT.

Qua buổi Hội thảo cũng có nhiều ý kiến được đề cập đến xoay quanh vấn đề về hình thức dán tem, cách thức dán như thế nào là phù hợp với sản phẩm. Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện Quy chế sử dụng và quản lý NHTT phần lớn các đại biểu đều thống nhất với các phương hướng đưa ra và áp dụng cho sản phẩm.

Trong thời gian tới cần phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa để nâng cao nhận thức cũng như tầm quan trọng của việc đăng ký quyền sử dụng NHTT và cũng từ đó nắm được các phương pháp sử dụng cũng như hình thức đăng ký để thay đổi tư duy và đóng góp công sức của bản thân vào sản phẩm để nâng cao giá trị, uy tín và chất lượng của sản phẩm nhằm phát huy thương hiệu của tỉnh nhà.

Việc xây dựng thành công NHTT là thành công lớn của địa phương. Nó sẽ tạo thuận lợi cho cả chủ thương hiệu lẫn người tiêu dùng, bởi chủ thương hiệu sẽ có điều kiện chăm sóc sản phẩm của mình, con người tiêu dùng sẽ yên tâm vì có cơ quan thẩm định về chất lượng, an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng./.

Lý Cẩm Dung - Trung tâm TĐC

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo