Ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ A A

10/06/2016
Sáng ngày 8/6/2016, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp tổ chức Lễ ký ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Khánh và Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm đồng chủ trì Lễ ký.

Dự Lễ ký có đại diện Lãnh đạo Thanh tra Bộ, Vụ Pháp chế và Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện Lãnh đạo Vụ Pháp chế, Trung tâm Internet Việt Nam, Thanh tra Bộ và đại diện một số đơn vị có liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ (sau đây gọi tắt là Thông tư) được 2 Bộ phối hợp xây dựng nhằm triển khai thực hiện quy định tại Điều 35 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ gồm 4 chương với 16 điều, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân đăng ký và sử dụng tên miền “.vn”; Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng tên miền “.vn”; Các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ; người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật và cơ quan quản lý tên miền; Nhà đăng ký tên miền “.vn”.

Thông tư cũng xác định rõ cơ chế phối hợp khi xử lý vi phạm hành chính đối với tên miền vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ để giải quyết triệt để các vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ liên quan đến thẩm quyền quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Việc phối hợp được thực hiện trên cơ sở các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xử lý tên miền vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ độc lập, tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Đồng thời có thể tham vấn ý kiến của cơ quan quản lý tên miền để đảm bảo việc xử lý của các cơ quan chức năng đúng người, đúng việc và có tính khả thi cao.

 

Tú Vân (Nguồn: vista.gov.vn)

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo