Có thêm 01 doanh nghiệp nước mắm Phú Quốc đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường Châu Âu (EU) A A

20/02/2017
Ngày 06/02/2017, Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Nam bộ trực thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản vừa hoàn thành việc kiểm tra, thẩm định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) và cấp Giấy chứng nhận ATTP cho Doanh nghiệp Tư nhân Kim Hoa. Theo đó, Doanh nghiệp Tư nhân Kim Hoa có đủ điều kiện xuất khẩu nước mắm sang các thị trường như: thị trường Châu Âu (EU), Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản,...

                   Ông Phạm Huỳnh Quốc Thanh –  Giám đốc DNTN Kim Hoa (Bên phải)

 

Như vậy, nước mắm Phú Quốc đã có được tổng số 06 doanh nghiệp đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường Châu Âu (EU), Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản là: Công ty TNHH Hưng Thành (mã số code: NM 138), Công ty TNHH Khai thác Hải sản và Chế biến Nước Mắm Thanh Hà (mã số code: NM 139), Công ty TNHH MTV Hưng Thịnh (mã số code: NM 503), Công ty Cổ phần Thành Thiên Lộc (mã số code: NM 565), Công ty TNHH An N Cường (mã số code: NM 793) và Doanh nghiệp Tư nhân Kim Hoa (mã số code: NM 842).

Danh sách 06 doanh nghiệp đủ điều kiện xuất khẩu và Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP do Cơ quan Quản lý CLNLS&TS Nam bộ cấp cho DNTN Kim Hoa xem tại đây.

                                               Triều Anh – TT Ứng dụng Tiến bộ KH&CN

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo