Phú Quốc có thêm 01 doanh nghiệp sản xuất nước mắm đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường Châu Âu (EU) A A

15/01/2018
Ngày 12/9/2017, Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Nam bộ trực thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản vừa hoàn thành việc kiểm tra, thẩm định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) và cấp Giấy chứng nhận ATTP cho Doanh nghiệp Tư nhân Hồng Đức 1. Theo đó, Doanh nghiệp Tư nhân Hồng Đức 1 có đủ điều kiện xuất khẩu nước mắm sang các thị trường như: thị trường Châu Âu (EU), Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản,...
                             Nhà thùng nước mắm của DNTN Hồng Đức 1 được cấp code xuất khẩu


Như vậy, nước mắm Phú Quốc đã có thêm 01 doanh nghiệp xuất khẩu nâng lên tổng số 07 doanh nghiệp đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường Châu Âu (EU), Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản là: Công ty TNHH Hưng Thành (mã số code: NM 138), Công ty TNHH Khai thác Hải sản và Chế biến Nước Mắm Thanh Hà (mã số code: NM 139), Công ty TNHH MTV Hưng Thịnh (mã số code: NM 503), Công ty Cổ phần Thành Thiên Lộc (mã số code: NM 565), Công ty TNHH An N Cường (mã số code: NM 793), Doanh nghiệp Tư nhân Kim Hoa (mã số code: NM 842) và Doanh nghiệp Tư nhân Hồng Đức 1 (mã số code: NM 865).

Xem file danh sách 07 doanh nghiệp đủ điều kiện xuất khẩu tại đây.

 

Triều Anh – Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo