Triển khai Chương trình “Phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2017- 2020”, năm 2018 A A

13/02/2018
Ngày 06 tháng 02 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2017-2020.

Kinh phí thực hiện từ nguồn phí sự nghiệp Khoa học và Công nghệ năm 2018 là 1.060.000.000đ  với các mục tiêu: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp về bảo hộ sở hữu trí tuệ (SHTT) để các doanh nghiệp chủ động xây dựng, khai thác phát triển và bảo về TSTT. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) nhằm khai thác, bảo vệ, phát triển TSTT và quảng bá thương hiệu. Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xác lập quyền SHCN, ưu tiên cho một số sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng của tỉnh nhằm khuyến khích cạnh tranh lành mạnh và nâng cao giá trị của sản phẩm hàng hoá và dịch vụ, Ngăn chặn những hành vi vi phạm, sử dụng trái phép đối với sản phẩm đã được đăng ký bảo hộ SHCN. Hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký bảo hộ quyền SHCN (đơn hợp lệ). Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm cấp khu vực và toàn quốc để quảng bá, khuếch trương uy tín và góp phần xây dựng thương hiệu và thực hiện với các  nội dung cụ thể như:

- Tổ chức tuyên truyền, đưa các thông tin về lĩnh vực SHTT và các thông tin liên quan đến các doanh nghiệp thông qua các phương tiện thông tin như: Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình, website Sở KH&CN.

- Tập huấn nâng cao nhận thức và nghiệp vụ quản lý cho các nhà doanh nghiệp (đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ) thông qua các lớp chuyên đề về SHTT.

- Hỗ trợ đăng ký xác lập quyền cho 07 nhãn hiệu tập thể (NHTT) cho các địa phương trong tỉnh: Dưa Hoàng kim Vĩnh Thuận; Cá bớp Nam Du, Kiên Hải; Hồ tiêu Hòn Tre; Tôm khô Hà Tiên; Chuối xiêm U Minh thượng; Cua biển An Minh; Tôm càng xanh Gò Quao.

- Hỗ trợ xây dựng các Quy chế quản lý và phát triển 05 nhãn hiệu tập thể (NHTT) đã được xác lập quyền (đã có Giấy chứng nhận) Cỏ bàng Phú Mỹ; Sò huyết An Biên - An Minh; Hồ tiêu Vĩnh Hòa Hưng Bắc; Hồ tiêu Ngọc Hòa Giồng Riềng; Khóm Vĩnh Phước A Gò Quao

- Hỗ trợ tham gia các Hội chợ triển lãm cấp khu vực và toàn quốc cho 05 doanh nghiệp để quảng bá, khuếch trương uy tín và góp phần xây dựng thương hiệu. (Tham gia Chợ công nghệ và thiết bị - Techmart) 

- Quản lý và phát triển TSTT, ưu tiên các đặc trưng, sản phẩm chủ lực địa phương có tiềm năng xuất khẩu của tỉnh.

UBND tỉnh giao cho Sở KH&CN chủ trì tổ chức triển khai đến các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nhiệm vụ trên./.

Phạm Văn Dũng (TP. Phòng QL Chuyên ngành)
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo