KIÊN GIANG - MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM - GIẢI PHÁP THỰC HIỆN A A

28/05/2018
Thế giới không xa lạ với cụm từ “Mỗi xã một sản phẩm”, tùy mỗi nước mà có tên gọi khác nhau: Nhật Bản thì gọi là “Mỗi làng một sản phẩm” viết tắt là OVOP (One Village One Product); còn Thái Lan thì gọi là “Mỗi cộng đồng một sản phẩm” viết tắt là OTOP (One Tambon One Product);… dù tên gọi khác nhau nhưng tựu chung mục đích là nhằm tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, mang tính đặc trưng, lợi thế của mỗi vùng, miền, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh theo hướng gia tăng lợi ích cho cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị.

“Mỗi xã một sản phẩm” OCOP (One Commune One Product) của tỉnh Kiên Giang đến giai đoạn này cần được xây dựng và phát triển, nó như là một yêu cầu từ thực tiễn của nông thôn Kiên Giang vì sẽ đóng vai trò rất quan trọng cho giữ sự cân bằng về hệ sinh thái và xã hội; sản xuất, đảm bảo an ninh lương thực; có các nghề thủ công truyền thống; có nguồn lực lao động dồi dào là vốn quý trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt, khi “Mỗi xã một sản phẩm” sẽ kích thích phát triển sản xuất trong xây dựng nông thôn mới (NTM), cụ thể là Chương trình NTM, sẽ mở ra hướng phát triển kinh tế đa dạng dựa vào lợi thế từ mỗi địa phương theo hướng tăng giá trị gia tăng. “Mỗi xã một sản phẩm” sẽ đáp ứng yêu cầu nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn hiện nay trong xây dựng nông thôn mới là sẽ đảm bảo tính bền vững của Chương trình cũng như phát triển nông thôn bền vững. Đặc biệt, Kiên Giang đã có 18 nhãn hiệu tập thể (Rươu Kinh 5 xã Tân Hiệp A; Rượu Đường Xuồng xã Định An; Khoai lang Bông súng, thị trấn Giồng Riềng; Sầu riêng xã Hòa Thuận; Bánh tráng xã Thạnh Hưng; Hồ tiêu xã Hòa Thuận;…) do các hội nông dân xã/huyện, hợp tác xã,… làm chủ sở hữu, hiện đã và đang phát huy tác dụng, nó được xem như minh chứng hiệu quả “Mỗi xã một sản phẩm” của nông thôn Kiên Giang.


Trong một thế giới cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt, vì sự cạnh tranh đó sự sáng tạo cần được tăng lên. Lúc đó, lợi thế cạnh tranh khi tạo ra và muốn duy trì phải thông qua quá trình địa phương hóa cao độ. Tất cả những khác biệt về giá trị, văn hóa, cơ cấu kinh tế, thể chế và lịch sử của từng địa phương sẽ đóng góp cho sự thành công về cạnh tranh. Trên tinh thần cả quốc gia khởi nghiệp như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề xuất, thì sự khởi nghiệp của đội ngũ nông dân nhưng cần được tổ chức khoa học với sự chỉ đạo, hỗ trợ, dẫn dắt của Nhà nước để nông dân đứng trong tổ chức kinh tế của chính họ (là các doanh nghiệp, các hợp tác xã [Theo báo cáo Liên minh HTX tỉnh thì Kiên Giang (tháng 1/2018) có 348 HTX, trong đó 255 HTX nông nghiệp] thực sự làm chủ, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong phát triển kinh tế từ những lợi thế của mỗi địa phương.

Hiệu quả từ “Mỗi xã một sản phẩm” mang lại: (i) Hiệu quả về kinh tế: Nó là giải pháp thiết thực, hiệu quả trong quá trình cơ cấu lại và phát triển kinh tế nông thôn, thúc đẩy phát triển thủ công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn. Thúc đẩy ứng dụng công nghệ tiên tiến vào quá trình sản xuất và quản lý, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, có giá trị gia tăng cao. (ii) Hiệu quả về văn hóa, xã hội, môi trường: Tạo ra nhiều công ăn việc làm khu vực nông thôn. Tạo ra nhiều sản phẩm đặc trưng đậm nét văn hóa vùng miền, khơi dậy niềm tự hào của người dân mỗi vùng quê giúp họ tự tin, sáng tạo, yêu quê hương. Tạo ra sự quyến rũ của khu vực nông thôn, thu hút lao động và nguồn vốn đầu tư về khu vực này (hạn chế dòng người nông thôn kéo ra đô thị), giúp cho xây dựng NTM bền vững, thu hẹp khoảng cách đô thị - nông thôn. “Mỗi xã một sản phẩm” góp phần quảng bá, nâng tầm hình ảnh của Việt Nam nói chung, Kiên Giang nói riêng trong phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn và thực hiện giảm nghèo bền vững. Tạo ra hệ thống hỗ trợ cộng đồng phát triển sản phẩm hàng hoá một cách có hệ thống. Tạo “sân” cho cộng đồng “chơi” bằng sáng tạo và hoàn thiện sản phẩm liên tục. Tạo công ăn việc làm, góp phần tái cơ cấu nền kinh tế, phát triển nông thôn theo chiều sâu. Đây cũng chính là góp phần thực hiện mục tiêu của Chính phủ kiến tạo – hành động, của Quốc gia khởi nghiệp.

Đề xuất giải pháp để Kiên Giang sớm thực hiện vào Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”

1. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức: Đầu tiên, Ủy ban nhân dân tỉnh cần thành lập ngay Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”  tỉnh Kiên Giang (gọi tắt là BCĐ Chương trình). BCĐ Chương trình nhanh chóng ban hành Kế hoạch, Chương trình công tác chỉ đạo trọng tâm để triển khai thực hiện lâu dài và thường xuyên. Triển khai quán triệt sâu sắc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” đến từng Cấp ủy cơ sở, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới tới cấp xã. Thực hiện tuyên truyền thông qua hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan bằng hình ảnh, khẩu hiệu cụ thể để thực hiện chương trình thường xuyên và liên tục.

2. Xây dựng tổ chức bộ máy quản lý nhà nước: Cơ quan chỉ đạo: BCĐ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở cấp tỉnh và cấp huyện. Cơ quan thường trực ở cấp tỉnh: Ban Điều hành Xây dựng nông thôn mới Tỉnh (Sở Nông nghiệp và PTNT). Cơ quan thường trực ở cấp huyện: Phòng Nông nghiệp và PTNT, hoặc Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng cơ sở. Các cơ quan phối hợp chính: Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Công Thương; Sở Du lịch; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; TT. Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh; các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh...

3. Xây dựng tư vấn hỗ trợ Chương trình: Tư vấn phát triển và quản trị doanh nghiệp, hợp tác xã (tuyên truyền vận động, hình thành, cơ cấu tổ chức, thiết kế, các quy chế, phương án SXKD...). Tư vấn tài chính (nhu cầu vốn, nguồn vốn, phương pháp tiếp cận, quản lý tài chính vi mô,...). Tư vấn phát triển sản phẩm (nhu cầu thị trường, thiết kế sản phẩm, xây dựng tiêu chuẩn,...). Tư vấn kỹ thuật/công nghệ

4. Cần có chính sách hỗ trợ thực hiện: Tín dụng; tư liệu sản xuất tập trung: Hạ tầng, giống;… Chính sách hỗ trợ KHCN (Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao;…); đào tạo nhân lực; xúc tiến thương mại;…

5. Tài chính thực hiện: Tài chính của doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất; tín dụng ngân hàng, tín dụng cộng đồng; tài chính khác;…

6. Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình: Thành lập BCĐ Chương trình trong tháng 6/2018. Xây dựng dự thảo Kế hoạch Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” cho tỉnh xong trong tháng 7/2018, bao gồm các nội dung chính: Tổ chức điều tra, khảo sát tại các địa phương. Hội thảo lấy ý kiến các sở, ban, ngành liên quan. Tham quan học tập Quảng Ninh (Nơi đã thử nghiệm thành công Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”). Xác định nguồn lực tài chính thực hiện. Dự thảo cơ chế, chính sách thực hiện. Hoàn thiện Chương trình trình UBND tỉnh phê duyệt tháng 8/2018. Xây dựng lộ trình và chủ đề hàng năm để triển khai thực hiện./.

 

TS. Nguyễn Xuân Niệm (PGĐ. Sở KH&CN Kiên Giang)
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo