Quản lý sử dụng và phát triển nhãn hiệu tập thể Sò huyết An Biên-An Minh A A

03/12/2018
Sò huyết là loại nhuyễn thể hai mãnh có giá trị kinh tế cao, hàm lượng các chất dinh dưỡng cao hơn so với con vẹm xanh, sò lông…Giá trị kinh tế cùa Sò huyết có thể so sánh ngang hàng với một số hải sản như tôm biển, cá thu…Vì vậy tiêu thụ Sò huyết trong nước ngày càng cao. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ Sò huyết và trong thời gian tới nghề nuôi Sò huyết cần nâng cao hơn nữa chất lượng giá trị thương hiệu sản phẩm. Sò huyết An Biên – An Minh lâu nay được xem là đặc sản bởi thịt sò ngon, ngọt và béo của nó.


Ông Dương Minh Tâm – PGĐ (Sở KH&CN) trao Giấy chứng nhận NHTT 
“Sò huyết An Biên – An Minh” cho Hội Nông dân huyện An Biên - An Minh

Vì vậy, năm 2016 Hội Nông Dân huyện An Biên – An Minh đã phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể (NHTT) Sò huyết An Biên – An Minh, Kiên Giang, đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 258958 theo Quyết định số 12171/QĐ-SHTT ngày 03/03/2016 về bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm Sò huyết An Biên – An Minh cho Hội Nông dân huyện An Minh là chủ sở hữu.

Để phát triển tài sản trí tuệ mang NHTT của địa phương ngày 28/11/2018 Sở KH&CN Kiên Giang đã phối hợp với UBND huyện, Hội Nông dân huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, UBND xã Thuận Hòa, xã Tân Thạnh, xã Đông Hưng B đã tổ chức buổi hội thảo tại UBND xã Tân Thạnh về “Quản lý sử dụng và phát triển NHTT Sò huyết An Biên – An Minh – Kiên Giang”.


Ông Dương Minh Tâm - PGĐ (Sở KH&CN) - Chủ tọa Hội thảo giải đáp các ý kiến của đại biểu tham dự Hội thảo

Những năm gần đây, Sò huyết được nuôi rất phổ biến ở các huyện An Biên, An Minh với các hình thức khác nhau như: Nuôi đăng quầng ngoài vùng bãi bồi ven biển, nuôi trong ao tôm và nuôi trong kênh mương xen rừng phòng hộ ven biển.

Đây là đối tượng nuôi rất có triển vọng mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần quan trọng vào việc xóa đói giảm nghèo cho bà con nông ngư vùng nông thôn ven biển. Vì đây là giống loài phù hợp với điều kiện đất đai của vùng ven biển; đồng thời giá trị kinh tế cao từ đó đem lại lợi nhuận rất lớn cho nông dân. Bên cạnh đó, được sự quan tâm của Nhà nước về việc giao khoán rừng phòng hộ ven biển cho người dân khai thác và sử dụng 30%, đây là một chủ trương nhằm hỗ trợ cho người dân nghèo ven biển có đất sản xuất.


Mô hình nuôi sò huyết trong ao tôm ở tán rừng phòng hộ

Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, nhu cầu nguồn thực phẩm mang tính tự nhiên đang hấp dẫn với thị hiếu người tiêu dùng, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm được đặt trong tình trạng báo động, việc tiêu thụ và chế biến các sản phẩm thủy sản đặc biệt chỉ dùng sản phẩm còn sống mới có giá trị thì vị trí của sò huyết được chiếm ưu thế cao. Việc quảng bá và đầu tư nhằm bảo vệ và phát triển sản phẩm Sò huyết ổn định thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm.

Tham dự buổi hội thảo với sự có mặt của các đại diện lãnh đạo của Sở KH&CN, UBND huyện, UBND xã, các ban ngành có liên quan và 60 đại biểu là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nuôi, sản xuất kinh doanh sản phẩm Sò huyết An Biên – An Minh - Kiên Giang.

Buổi Hội thảo về việc quản lý sử dụng và phát triển NHTT đã triển khai các nội dung liên quan đến: Báo cáo khảo sát; quy chế quản lý sử dụng và phát triển NHTT; tiêu chuẩn cơ sở và mẫu nhãn chung NHTT.


Thu hoạch Sò huyết ở bãi bồi ven biển 

Buổi Hội thảo đã giúp cho các đại biểu và người nông dân hiểu rõ hơn về giá trị của sản phẩm đồng thời nắm bắt được vai trò của mình trong việc  bảo vệ quyền lợi, nâng cao giá trị thương hiệu cho sản phẩm mang NHTT.

Việc quản lý, sử dụng và phát triển NHTT là cơ sở pháp lý hỗ trợ nông dân nuôi, sản xuất Sò huyết phát triển được thương hiệu với những dấu hiệu nhận biết riêng biệt, góp phần khẳng định thương hiệu cho sản phẩm và tránh nhầm lẫn với sản phẩm khác trên thị trường.

Trong thời gian tới cần phải xây dựng thương hiệu đối với những nơi sản xuất Sò huyết chất lượng cao, kết nối và hình thành các tuyến du lịch ven biển, du lịch rừng sinh thái nhằm tăng giá trị sản phẩm và tăng hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân để phát triển thương hiệu, nâng cao giá trị chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực quản lý, nhận thức của người dân nuôi, sản xuất Sò huyết. Qua đó, cần phải tuyên truyền phổ biến, quảng bá thương hiệu sản phẩm để nâng cao giá trị, uy tín và chất lượng của sản phẩm nhằm phát huy thương hiệu sản phẩm của tỉnh nhà./.

Lý Cẩm Dung – Trung tâm Kỹ thuật TĐC
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo