Triển khai Chương trình “Phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019 A A

18/02/2019
Ngày 30 tháng 01 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoach thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ (TSTT) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019, trong đó kinh phí thực hiện là 1,4 tỷ đồng từ nguồn phí sự nghiệp Khoa học và Công nghệ năm 2019 với các mục tiêu:

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp về bảo hộ sở hữu trí tuệ (SHTT) để các doanh nghiệp chủ động xây dựng, khai thác phát triển và bảo về TSTT. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) nhằm khai thác, bảo vệ, phát triển TSTT và quảng bá thương hiệu. Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xác lập quyền SHCN, ưu tiên cho một số sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng của tỉnh nhằm khuyến khích cạnh tranh lành mạnh và nâng cao giá trị của sản phẩm hàng hoá và dịch vụ, ngăn chặn những hành vi vi phạm, sử dụng trái phép đối với sản phẩm đã được đăng ký bảo hộ SHCN. Hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký bảo hộ quyền SHCN (đơn hợp lệ) và thực hiện với các  nội dung cụ thể như:

- Tổ chức tuyên truyền, đưa các thông tin về lĩnh vực SHTT và các thông tin liên quan đến các doanh nghiệp thông qua các phương tiện thông tin như: Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình, website Sở KH&CN.

- Tập huấn nâng cao nhận thức và nghiệp vụ quản lý cho các nhà doanh nghiệp (đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ) thông qua các lớp chuyên đề về SHTT.

- Hỗ trợ đăng ký xác lập quyền cho 15 nhãn hiệu tập thể (NHTT) cho các địa phương trong tỉnh: Cua biển Hà Tiên-Kiên Lương, Hồ tiêu Dương Hòa-Kiên Lương, Mắm ruốc Bình An-Kiên Lương, Nghiêu Hà Tiên, Cá bóp Tiên Hải-Hà Tiên, Khoai lang Mỹ Thái-Hòn Đất, Xoài Hòn Đất, Khóm Ba Đình-Vĩnh Thuận, Dưa lê Vĩnh Thuận, Cua Vĩnh Thuận, Cam xoàn Vĩnh Hòa Hưng Bắc-Gò Quao, Nước mắm Hòn Sơn-Kiên Hải, Tôm khô Nam Du-Kiên Hải, Cá Mú Nam Du-Kiên Hải, Cua An Biên.

- Hỗ trợ xây dựng các Quy chế quản lý và phát triển cho 03 NHTT.

- Quản lý và phát triển TSTT, ưu tiên các sản phẩm đặc trưng, chủ lực địa phương có tiềm năng xuất khẩu của tỉnh.


Trao Giấy chứng nhận nhãn hiệu Hồ tiêu Ngọc Hòa ti huyn Giồng Riềng

UBND tỉnh giao cho Sở KH&CN chủ trì tổ chức triển khai đến các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nhiệm vụ trên./.

Phạm Văn Dũng (TP. Phòng QLCN)
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo