Sở Khoa học và Công nghệ giúp địa phương xây dựng và phát triển thương hiệu thông qua nhãn hiệu tập thể góp phần quảng bá và tiêu thụ sản phẩm của nông dân A A

05/08/2019
Trong những năm gần đây, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang đặc biệt quan tâm hơn trong công tác xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm của địa phương thông qua việc xây dựng các nhãn hiệu tập thể nhằm giúp nông dân trong việc quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Các hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ giúp địa phương xây dựng thương hiệu là khảo sát vùng nguyên liệu, khảo sát điều kiện sản xuất, năng suất, sản lượng và chất lượng của các sản phẩm địa phương để tiến hành xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm đó thông qua nhãn hiệu tập thể, một trong các hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ giúp địa phương xây dựng thương hiệu, chi tiết như sau:

Ngày 01/8/2019, tại Hội trường UBND huyện Kiên Lương, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND huyện Kiên Lương tổ chức Hội thảo Thông qua và góp ý cho logo và quy chế đăng ký, quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể “Mắm ruốc Bình An” và “Hồ tiêu Kiên Lương”. Hội thảo do Ông Phạm Văn Dũng - Trưởng Phòng Quản lý chuyên ngành và Ông Lê Thanh Hưởng – Phó Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương đồng chủ trì Hội thảo, cùng tham dự đại diện của các cơ quan ban ngành huyện như Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Hội Nông dân huyện Kiên Lương, Hội Nông dân xã Bình An và hơn 110 đại biểu là những đại diện các doanh nghiệp, HTX, nông dân có sản phẩm tham gia NHTT.

Ông Lê Thanh Hưởng - PCT UBND huyện Kiên Lương phát biểu khai mạc hội thảo

Các nội dung được trình bày trong hội thảo nhằm nâng cao nhận thức của người dân về sở hữu trí tuệ, chủ động xây dựng, khai thác phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ; Ngăn chặn những hành vi xâm phạm, sử dụng trái phép đối với sản phẩm đã được bảo hộ, góp phần gia tăng giá trị kinh tế của hàng hóa, dịch vụ, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng thu nhập cho người sản xuất, kinh doanh. Qua buổi Hội thảo đã giúp cho các đại biểu hiểu rõ hơn về giá trị của sản phẩm đặc trưng, chủ lực của địa phương cũng như làm thế nào để bảo vệ quyền lợi, nâng cao giá trị cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể.

Hội thảo đã nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến từ các đại biểu. Các ý kiến tập trung vào các nội dung: Thay đổi tên NHTT Hồ tiêu Dương Hòa thành Hồ tiêu Kiên Lương; chỉnh sửa hình ảnh chùm tiêu trong logo, hạt chín có màu đỏ, hạt già chuẩn bị chín có màu xanh; thay đổi bố cục logo NHTT; thêm biểu tượng Hòn Phụ Tử vào trong logo Mắm ruốc Bình An; thống nhất cao Quy chế đăng ký, quản lý và sử dụng NHTT cho 02 sản phẩm.

Quang cảnh của cuộc hội thảo

            Sau khi thảo luận, Hội thảo thống nhất 02 logo cho các NHTT “Mắm ruốc Bình An” và “Hồ tiêu Kiên Lương”. Bên cạnh đó, Hội thảo còn thống nhất giao cho Hội Nông dân huyện Kiên Lương là chủ sở hữu NHTT “Hồ tiêu Kiên Lương” và Hội Nông dân xã Bình An là chủ sở hữu NHTT “Mắm ruốc Bình An”.

            Cùng với NHTT “Ghẹ lột Hòn Chông” đã được cấp văn bằng bảo hộ. Nay huyện Kiên Lương đang xây dựng thêm được 02 NHTT “Hồ tiêu Kiên Lương” và “Mắm ruốc Bình An”. Các NHTT đã và đang xây dựng và chuẩn bị đăng ký sẽ là một công cụ hữu hiệu cho sự phát triển, quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, các nhà sản xuất và tiêu thụ sản phẩm./.

Triều Anh – Trung tâm ƯDTB KH&CN
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo