Thông báo tiếp nhận yêu cầu và thực hiện hỗ trợ về sở hữu trí tuệ A A

08/08/2019
Trong khuôn khổ thực hiện Dự án “Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ, quản trị tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước”, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) trân trọng thông báo:

Tiếp nhận yêu cầu và thực hiện hỗ trợ cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân về sở hữu trí tuệ (SHTT), cụ thể như sau:

1. Nội dung hỗ trợ về SHTT

Viện KHSHTT hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân về các nội dung liên quan đến SHTT bao gồm: (i) Tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp (SHCN); (ii) Đánh giá khả năng đăng ký/sử dụng đối tượng SHCN; (iii) Đăng ký bảo hộ quyền SHTT; (iv) Bảo vệ quyền SHCN (hỗ trợ giám định và xử lý xâm phạm quyền SHCN); (v) Thương mại hóa TSTT (chuyển giao, chuyển nhượng quyền SHTT, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu); và (iv) Quản trị TSTT.

2. Kinh phí hỗ trợ

Doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân được hưởng hỗ trợ 50% chi phí (nếu có) cho việc thực hiện các yêu cầu hỗ trợ của mình.

3. Thời gian tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ về SHTT

Từ 13/5/2019 đến khi có thông báo khác.

4. Địa chỉ tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ về SHTT

- Trụ sở Viện KHSHTT tại Hà Nội: số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.36321570 – Hotline: 0941136678

Email: ipacademy@vipri.gov.vn; minhtp@most.gov.vn

- VPĐD Viện KHSHTT tại Tp. HCM: số 273 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, Tp. HCM.

Điện thoại: 08.26622882 – Hotline: 0941136678

Email: ipacademy@vipri.gov.vn; minhtp@most.gov.vn

 

Để biết thông tin chi tiết về nội dung hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo – Thông tin, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Địa chỉ: số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.36321570 – Hotline: 0941136678

Email: ipacademy@vipri.gov.vn; ipacademy-hcmc@vipri.gov.vn

 

Trân trọng thông báo./.

Tú Vân
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo