Xây dựng nhãn hiệu tập thể “Cua biển An Biên – Kiên Giang” A A

13/09/2019
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 16/KH-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019. Sở Khoa học và Công nghệ đã tăng cường công tác xây dựng và phát triển thương hiệu cho các đặc sản của địa phương thông qua việc xây dựng các NHTT nhằm giúp người nông dân trong việc quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Ngày 30/8/2019 Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cùng với Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN đã phối hợp với UBND xã Nam Thái A tổ chức Hội thảo thông qua Logo và Quy chế đăng ký, quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể “Cua biển An Biên – Kiên Giang” tại xã Nam Thái A, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.


Ông Dương Minh Tâm, PGĐ Sở KH&CN phát biểu khai mạc Hội thảo

Tham dự và chủ trì Hội thảo là Ông Dương Minh Tâm, PGĐ Sở KH&CN, cùng các phòng, ban ngành huyện, UBND xã hơn 60 hộ nông dân sản xuất sản phẩm trên địa bàn.

Về canh tác thủy sản, tính từ đầu năm đến nay nhân dân xã Nam Thái A đã thả giống là 1.883 ha, đạt 100% kế hoạch, đã thu hoạch 1.265 ha, năng suất bình quân 180kg/ha, sản lượng 227.7 tấn, đạt 32,68%  kế hoạch (giảm 75,9 tấn so cùng kỳ 2018). Ổn định diện tích chuyên tôm 252 ha, đã thu hoạch 252 ha, năng suất bình quân 220kg/ha, sản lượng 55,44tấn, đạt 31,43% kế hoạch. Trong đó, diện tích cua xen tôm đã thả nuôi 2.778ha, đã thu hoạch được 2.045 ha, năng suất bình quân 125kg/ha, sản lượng 255,625 tấn, đạt 51,12% kế hoạch. Tổng sản lượng nuôi tôm (tôm lúa, cua, chuyên tôm, vùng sản xuất linh hoạt) là 744,615/1.954,9 tấn, đạt 38,08% nghị quyết. Bên cạnh đó, đã triển khai mô hình nuôi cua ốp lên cua gạch 02 hộ ở 2 ấp Xẻo Quao B và 7 Biển, đang trong giai đoạn phát triển tốt.

Hội thảo cung cấp cho người dân hiểu hơn về các văn bản liên quan đến sở hữu trí tuệ; về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cũng như trong đo lường chất lượng. Đồng thời cung cấp người dân biết về tình hình xuất khẩu về nông sản của Việt Nam, của tỉnh Kiên Giang; lợi ích của việc xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể (NHTT); giới thiệu quá trình xây dựng và phát triển các thương hiệu nổi tiếng cũng như giá trị các thương hiệu đó mang lại. Chủ trì hội thảo cũng nêu sơ lược về chương trình phát triển tài sản trí tuệ quốc gia và kế hoạch của UBND tỉnh về xây dựng và phát triển NHTT trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Các đại biểu tham dự buổi Hội thảo

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, phát biểu của các đại biểu. Các ý kiến đều tập trung vào việc lựa chọn 01 trong 02 logo mà đơn vị tư vấn đã thiết kế đưa ra và qua đó đã thống nhất chọn logo số 01 để chỉnh sửa lại lập hồ sơ đăng ký bảo hộ.

Về quy chế NHTT Cua biên An Biên-Kiên Giang chủ trì hội thảo cũng thảo luận thêm tại Khoản 2 Điều 8 “Sản phẩm cua biển được sản xuất theo đúng Quy trình kỹ thuật sản xuất, đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo Quy trình kiểm soát chất lượng và tiêu chuẩn chất lượng do HTX công bố”. Trước mắt sẽ giao cho Hội Nông dân huyện làm chủ sở hữu và quản lý nhãn hiệu. Đa số đại biểu cũng đã thống nhất cao với nội dung của quy chế.

Ông Dương Minh Tâm cũng thông tin thêm việc giúp địa phương xây dựng NHTT chỉ là bước đầu trong việc xây dựng và phát triển các sản phẩm đặc trưng tỉnh. Để NHTT ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng phải được sự quan tâm của các cấp, các ngành mà đặc biệt là sự nỗ lực của các thành viên trong HTX phải tuân thủ thực hiện các yêu cầu của quy chế sử dụng NHTT, tăng cường phối hợp ngành hữu quan nắm bắt thông tin thị trường, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm./.

Tú Vân – Phòng QL Chuyên ngành
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo