Hội thảo thông qua Logo và Quy chế đăng ký, quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Cá Mú Kiên Hải” A A

21/10/2019
Ngày 16/10/2019, tại Hội trường Uỷ ban nhân dân xã Lại Sơn đã diễn ra Hội thảo Thông qua Logo và Quy chế đăng ký, quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể “Cá Mú Kiên Hải”.

Lại Sơn là một xã đảo lớn thuộc huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Xã nằm trọn trên một hòn đảo nằm trong vịnh Hà Tiên thuộc vùng biển Tây Nam của Việt Nam. Cư dân trên đảo sinh sống lâu đời bằng nghề khai thác chế biến thuỷ sản, đóng tàu và sản xuất nước mắm. Trong những năm gần đây ngư dân xã đảo Kiên Hải đang phát triển mạnh nghề nuôi cá lồng bè trên biển. Nhờ điều kiện thời tiết, môi trường tự nhiên thuận lợi cộng với việc áp dụng kỹ thuật mới kết hợp kinh nghiệm nuôi truyền thống, nghề nuôi cá đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Để đẩy mạnh nghề nuôi cá lồng bè, nâng cao chất lượng và bảo hộ cho sản phẩm địa phương. UBND tỉnh Kiên Giang đã phê duyệt kế hoạch Triển khai chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019, trong đó huyện Kiên Hải có 1 sản phẩm được hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể (NHTT) là cá Mú Kiên Hải.


Ông Dương Minh Tâm – PGĐ Sở KH&CN phát biểu khai mạc Hội thảo

Nhằm lấy ý kiến thông qua logo và quy chế đăng ký, quản lý, sử dụng NHTT, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND, Hội Nông dân, Phòng Kinh tế hạ tầng và tài nguyên môi trường tổ chức buổi Hội thảo thông qua logo và quy chế đăng ký, quản lý, sử dụng NHTT “|Cá Mú Kiên Hải”. Chủ trì buổi Hội thảo có Ông Dương Minh Tâm - PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ; Ông Lê Minh Trị- PCT UBND huyện Kiên Hải và Ông Nguyễn Văn Đượm- Chủ tịch Hội Nông dân Huyện Kiên Hải cùng với hơn 50 đại biểu là đại diện UBND, HND các xã Hòn Tre, An Sơn, Lại Sơn, các hợp tác xã và hộ nông dân tham gia NHTT.

Ông Lâm Ngọc Mười- PGĐ Trung Tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN trình bày báo cáo

Các nội dung được trình bày trong hội thảo nhằm nâng cao nhận thức của người dân về sở hữu trí tuệ, chủ động xây dựng, khai thác phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ; Ngăn chặn những hành vi vi phạm, sử dụng trái phép đối với sản phẩm đã được bảo hộ; Góp phần gia tăng giá trị kinh tế của hàng hóa, dịch vụ, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng thu nhập cho người sản xuất, kinh doanh. Qua buổi Hội thảo đã giúp cho các đại biểu hiểu rõ hơn về giá trị của sản phẩm đặc trưng, chủ lực của địa phương cũng như làm thế nào để bảo vệ quyền lợi, nâng cao giá trị cho sản phẩm mang NHTT.

Chủ tọa Hội thảo tiến hành lấy ý kiến Logo và Quy chế NHTT

Hội thảo đã nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến từ các đại biểu. Các ý kiến tập trung vào các nội dung: Chỉnh hình ảnh cá Mú trong Logo; thay đổi bố cục Logo NHTT; thống nhất cao Quy chế đăng ký, quản lý và sử dụng NHTT.

Sau khi thảo luận, hội thảo đã thống nhất Logo cho NHTT “Cá Mú Kiên Hải”. Bên cạnh đó, Hội thảo còn thống nhất giao cho Hội Nông dân huyện Kiên Hải là chủ sở hữu NHTT.

NHTT “Cá mú Kiên Hải” sẽ là một công cụ hữu hiệu cho sự phát triển, quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương, đồng thời tạo điều kiện cho làng nghề phát triển ổn định, bền vững trong tương lai.

Bùi Kim Ngọc – TTUDTBKH&CN
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo