Thanh tra An toàn bức xạ tại tỉnh Kiên Giang A A

05/05/2015
Thực hiện quyết định số 42/QĐ-SKHCN ngày 18/3/2013 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang về việc thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ (ATBX) đối với một số cơ sở tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn tỉnh, Thanh tra Sở KH&CN Kiên Giang đã tiến hành thanh tra 9 cơ sở y tế sử dụng thiết bị X-quang, trong đó 6 cơ sở là phòng khám tư nhân ngoài giờ, 2 cơ sở nha khoa tư nhân và Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường (thuộc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang).

 Kết quả thanh tra 9 cơ sở kể trên (tổng số 9 máy, trong đó có 7 máy X-quang thường quy và 2 máy X-quang răng), Đoàn thanh tra nhận thấy:

          * Về giấy phép tiến hành công việc bức xạ (THCVBX): 2 cơ sở đã được cấp Giấy phép THCVBX là Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường và Phòng khám BS Lâm Nguyên Khánh; 4 cơ sở đã làm các thủ tục xin cấp phép nhưng chưa nhận được Giấy phép; 1 cơ sở ngừng hoạt động vì địa điểm đặt phòng khám bị giải tỏa; 2 cơ sở sử dụng máy X-quang răng chưa xin cấp phép vì cho rằng máy chụp X-quang răng có suất liều nhỏ nên được miễn trừ cấp phép.

          * Việc thực hiện các quy định khác về ATBX: có 6/9 cơ sở đã bổ nhiệm người phụ trách ATBX (trong đó có 5/6 người đã được cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ; có 7/9 máy được kiểm tra chất lượng máy theo quy định; 5/9 cơ sở có hợp đồng dịch vụ trang bị liều kế cá nhân và đọc liều theo quy định.

Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã nghiêm khắc nhắc nhở các cơ sở lưu giữ hồ sơ sức khỏe cho nhân viên bức xạ, tiến hành kiểm tra máy X-quang, kiểm tra an toàn phòng chụp, trang bị liều kế cá nhân và đọc liều đầy đủ theo quy định.

Qua đợt thanh tra chuyên ngành về ATBX, cơ quan quản lý ATBX nhận thấy, các cơ sở tiến hành CVBX đều nhận thức được tầm quan trọng của công tác ATBX, tự giác chấp hành quy định pháp luật về ATBX. Công tác quản lý nhà nước về ATBX đã được Sở KH&CN quan tâm sâu sát, từ việc chỉ đạo Thanh tra Sở lập kế hoạch thanh tra kiểm tra hàng năm đến việc cử cán bộ dự các lớp tập huấn chuyên môn về ATBX. Sở cũng phối hợp hiệu quả với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân để thanh tra kiểm tra các cơ sở hoạt động bức xạ trên địa bàn tỉnh, đưa công tác quản lý về ATBX của tỉnh vào nề nếp và hiệu quả.  

(Thanh tra Bộ KH&CN).

Admin
Tin tức - Sự kiện
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo