Khảo sát thực tế tại một số doanh nghiệp có sản xuất các sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh Kiên Giang A A

05/05/2015
Để có cơ sở xây dựng Dự án “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp của tỉnh Kiên Giang” sát với tình hình thực tế tại địa phương. Theo kế hoạch khảo sát doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh của sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang, từ ngày 13/7/2011 đến 21/7/2011

Để có cơ sở xây dựng Dự án “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp của tỉnh Kiên Giang” sát với tình hình thực tế tại địa phương. Theo kế hoạch khảo sát doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh của sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang, từ ngày 13/7/2011 đến 21/7/2011 đoàn khảo sát gồm đại diện Chi cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng, Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã đã đến làm việc tại một số doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh như sản xuất, chế biến thủy sản, gạo, xi măng...

 Đoàn đã thu thập thông tin, tìm hiểu về quy mô, trình độ công nghệ, tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Việc xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cho sản phẩm, tình hình chứng nhận, công bố hợp chuẩn, hợp quy; Hiện trạng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh....

Đoàn khảo sát làm việc tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Đóng hộp Kiên Giang

Đồng thời, Đoàn cũng ghi nhận những khó khăn hiện nay của doanh nghiệp trong việc nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp đối với các cơ quan quản lý nhà nước để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong thời gian tới.

 Phạm Thị Lựu

Admin
Tin tức - Sự kiện
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo