Công tác kiểm tra chất lượng xăng, dầu và mũ bảo hiểm A A

05/05/2015
Ngày 29 tháng 11 năm 2011, Chi cục Quản lý Chất lượng Sản phẩm, hàng hóa Miền Nam Do Ông Phạm Hữu Cát, Phó Chi cục trưởng làm trưởng đoàn đến tỉnh Kiên Giang để phối hợp Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang; Thanh tra Sở KH&CN Và Chi cục Quản lý Thị trường tổ chức cuộc kiểm tra liên ngành chuyên đề về Chất lượng xăng, dầu và mũ bảo hiểm.

Ngày 29 tháng 11 năm 2011, Chi cục Quản lý Chất lượng Sản phẩm, hàng hóa Miền Nam Do Ông Phạm Hữu Cát, Phó Chi cục trưởng làm trưởng đoàn đến tỉnh Kiên Giang để phối hợp Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang; Thanh tra Sở KH&CN Và Chi cục Quản lý Thị trường tổ chức cuộc kiểm tra liên ngành chuyên đề về Chất lượng xăng, dầu và mũ bảo hiểm.

Qua 02 ngày kiểm tra đoàn đã kiểm tra thực tế tại 03 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 01 cơ sở kinh doanh mũ bảo biểm trên địa bàn TP Rạch Giá. Kết quả kiểm tra như sau:

- Về kiểm tra chất lượng xăng, dầu: Đoàn sử dụng máy test nhanh chất lượng xăng, dầu DO để kiểm tra 03 mẫu xăng RON 92 và 03 mẫu dầu DO 0,25%S kết quả đạt chất lượng;

họp đoàn kiểm tra tại Chi cục TCĐLCL Kiên Giang

- Về kiểm tra mũ bảo hiểm: Đoàn đã phát hiện một cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm giả nhãn hiệu NÓN SƠN với số lượng lớn là 537 mũ bảo hiểm. Đoàn đã chuyển hồ sơ qua Chi cục QLTT đề nghị xử lý theo quy định.

                                                                                 Phạm Văn Triều Anh – PTP. QLTCCL

Admin
Tin tức - Sự kiện
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo