Triển khai Quyết định thanh tra chuyên ngành KH&CN năm 2018 lĩnh vực đề tài, dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi A A

27/08/2018
Chương trình Nông thôn miền núi (NTMN) là Chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN), do Thủ tướng phê duyệt, nhằm hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi. Từ năm 1998, Chương trình đã phát triển được một cách đồng bộ các mục tiêu, nội dung đề ra và mang lại những kết quả tích cực rất quan trọng trong nhiều phương diện. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện các dự án thuộc Chương trình NTMN thời gian qua cũng đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế nhất định trong cơ chế phối hợp, trong thực hiện trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị quản lý, trong quá trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN, trong tổ chức thực hiện của các tổ chức, cá nhân chủ trì dự án,… làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về KH&CN.

 

Nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành KH&CN nói chung và Chương trình NTMN nói riêng Bộ KH&CN đã triển khai thanh tra việc quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình NTMN giai đoạn từ 2011 đến nay trên phạm vi cả nước.

  Để triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ KH&CN, ngày 11/5/2018 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2417/VP-VHXH về việc truyền đạt ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh giao cho Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan triển khai thực hiện các nội dung về thanh tra chuyên ngành KH&CN năm 2018 lĩnh vực đề tài dự án thuộc Chương trình NTMN.

Ngày 17/8/2018, Thanh tra Sở KH&CN đã công bố quyết định thanh tra số 104/QĐ-SKHCN ngày 01/8/2018 của Giám đốc Sở KH&CN “về việc thanh tra chuyên ngành KH&CN năm 2018 về lĩnh vực đề tài, dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi” và sẽ tiến hành thanh tra đối với 06 dự án Chương trình NTMN do 03 đơn vị là Chi cục Thủy sản, Trung tâm Khuyến nông và Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN làm chủ trì trong thời gian tới./.

Anh Thư (Thanh tra Sở)
Tin tức - Sự kiện
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo