Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (13/04/2020)

Ngày 08/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Nghị định gồm 5 Chương, 32 Điều.
Hoạt động tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang (06/04/2020)

Ngày 31/3/2020, Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang đã ban hành Thông báo số 296a/TB-VP về việc hoạt động giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang.
Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang (26/03/2020)

Ngày 18/3/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 684/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang.
Công bố thủ tục hành lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN (24/05/2019)

Ngày 16/5/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới, TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang. Trong đó, công bố mới 01 TTHC, sửa đổi bổ sung 03 TTHC, cụ thể như sau:
Công bố thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang (01/04/2019)

Ngày 27/3/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thay thế lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang.
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (08/11/2018)

Ngày 05/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 2485/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang.
Công bố thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang (29/10/2018)

Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang.
Công bố thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang (02/05/2018)

Ngày 26/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 1006/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Sở hữu trí tuệ, Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang.
Công bố thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang (02/05/2018)

Ngày 26/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 1006/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Sở hữu trí tuệ, Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang.
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo