Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Tây Nam Bộ 2017 A A

08/11/2017
Căn cứ Quyết định số 892/QĐ-ĐHQG ngày 14/8/2017 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) thuộc Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững Vùng Tây Nam Bộ để tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện trong năm 2017; Căn cứ Thông báo số 06/TB-VPCT ngày 15/10/2017 của Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình nêu trên.

       Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang thông báo đến các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và điều kiện tham gia lập hồ sơ để tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình nêu trên.

Hồ sơ tham gia tuyển chọn gồm 02 bản gốc (có dấu, chữ ký trực tiếp và bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN); 11 bản sao và 01 bản điện tử của hồ sơ trên USB.

Lưu ý: Hồ sơ tham gia tuyển chọn được chuẩn bị theo các biểu mẫu tại Phụ lục I kèm theo Thông tư 08/2017TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ KH&CN.

Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 16 giờ (thứ 6), ngày 15/12/2017.

Hồ sơ gửi về Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ, Phòng 301, Lầu 2, Dãy nhà B2, Đại học Bách Khoa, số 268, Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết về Quyết định phê duyệt danh mục, các biểu mẫu và các tài liệu có liên quan xin xem tại đây./.

Tạ Băng Hồ - Phòng Quản lý Khoa học

Admin
Tin tức - Sự kiện
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo