Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài, dự án KH&CN tỉnh Kiên Giang thực hiện năm 2018 (đợt 2) A A

28/11/2017
Căn cứ Công văn số 6854/VP-VHXH ngày 29/12/2016 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) tham gia thực hiện Chương trình Tây Nam Bộ năm 2017 (đợt 2). Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang thông báo đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động KH&CN trong và ngoài tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh Kiên Giang nghiên cứu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tham gia thực hiện Chương trình Tây Nam Bộ năm 2017 như sau:

  - Các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ phải phù hợp với mục tiêu, nội dung của Chương trình và phù hợp với định hướng, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương, tập trung vào một số nội dung gợi ý sau:

+ Xây dựng mô hình phát triển của Vùng tập trung vào nông nghiệp, đặc biệt nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp đạt các tiêu chuẩn GAP,… phù hợp với đặc thù, thế mạnh của các địa phương thuộc Vùng Tây Nam Bộ.

+ Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi giá trị cho 02 sản phẩm chủ lực của Vùng là tôm và lúa, có thể xem xét thêm 01 sản phẩm tiềm năng là cây ăn quả, từ khâu chuẩn bị giống, sản xuất, thu hoạch, chế biến và thị trường, trong đó cần kết hợp triển khai hoạt động đào tạo nguồn nhân lực cho các hoạt động của chuỗi. Kết quả mô hình sẽ được nhân rộng cho các sản phẩm chủ lực khác của Vùng.

+ Nghiên cứu các vấn đề về xói lở, bồi tụ sông và biển.

+ Nghiên cứu ứng dụng giải pháp KH&CN phục vụ xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường do sản xuất và do sinh hoạt của Vùng nhằm chủ động về nguồn nước sạch cho sinh hoạt và cho hoạt động sản xuất.

- Mỗi hồ sơ đề xuất đặt hàng trình bày trên 01 phiếu riêng theo mẫu.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến trước ngày 15/01/2017.

- Hồ sơ gửi về Sở KH&CN Kiên Giang, số 320 Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang. Đồng thời gửi trước qua email: qlkhkg@gmail.com để tổng hợp.

Thông tin chi tiết về các biểu mẫu xin xem tại đây./.

Ánh Nguyệt – Phòng QLKH
Tin tức - Sự kiện
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo