Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng Công nghệ Sinh học trong lĩnh vực Công nghiệp chế biến đến năm 2020 A A

29/12/2017
Căn cứ Công văn số 11269/BCT-KHCN ngày 29/11/2017 của Bộ Công thương về việc đăng ký, đề xuất nhiệm vụ KH&CN thực hiện năm 2019 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng Công nghệ Sinh học trong lĩnh vực Công nghiệp chế biến đến năm 2020; Căn cứ Công văn số 1558/SCT-QLCN ngày 11/12/2017 của Sở Công thương tỉnh Kiên Giang về việc đề xuất các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm thực hiện trong kế hoạch năm 2019.

Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang thông báo đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động KH&CN trong và ngoài tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh Kiên Giang nghiên cứu đề xuất nhiệm vụ KH&CN thực hiện năm 2019 thuộc Đề án nêu trên.

- Các đề xuất bám sát theo mục tiêu, nội dung của Đề án (xem phụ lục 1).

- Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ gồm:

(1) Bản đăng ký nhiệm vụ (theo Phụ lục 2.1);

(2) Phiếu đề xuất nhiệm vụ (theo Phụ lục 2.2).

Hồ sơ đăng ký đề nghị gửi về địa chỉ: Bộ Công thương, số 54 đường Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Thời hạn nhận hồ sơ: Trước ngày 30/01/2018.

Thông tin chi tiết về định hướng nhiệm vụ Đề án, các biểu mẫu và các tài liệu có liên quan xin xem tại đây./.

Băng Hồ - Phòng Quản lý Khoa học
Tin tức - Sự kiện
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo