Thông báo đề xuất thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao A A

29/12/2017
Căn cứ Công văn số 11097/BCT-KHCN ngày 24/11/2017 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn xây dựng, đề xuất thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao; Căn cứ Công văn số 1559/SCT-QLCN ngày 11/12/2017 của Sở Công thương tỉnh Kiên Giang về việc đăng ký, đề xuất dự án nêu trên.

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang thông báo đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động KH&CN trong và ngoài tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh Kiên Giang nghiên cứu đề xuất, đăng ký tham gia thực hiện dự án nêu trên.

Hồ sơ đăng ký dự án thực hiện gồm:

(1) Công văn đăng ký của chủ dự án gửi Bộ Công thương (Mẫu 1);

(2) Bản đăng ký đề xuất dự án (Mẫu 2);

(3) Thuyết minh ý tưởng dự án (Mẫu 3).

Hồ sơ đăng ký đề nghị gửi về địa chỉ: Bộ Công thương, số 54 đường Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Thời hạn nhận hồ sơ: Trước ngày 15/01/2018 (đợt 1) hoặc trước ngày 15/3/2018 (đợt 2)

Các biểu mẫu và các tài liệu có liên quan xin xem tại đây./.

Băng Hồ - Phòng Quản lý Khoa học
Tin tức - Sự kiện
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo