Kế hoạch thi tuyển viên chức 2017 A A

09/01/2018
Căn cứ Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định về phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Kiên Giang.

Trên cơ sở số lượng người làm việc được giao, số lượng người làm việc hiện có, nhu cầu công việc, vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp viên chức, Sở KH&CN xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017. Chi tiết xin xem tại đây.

Trịnh Tú Vân
Tin tức - Sự kiện
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo