Thông báo triệu tập thí sinh tham gia kỳ thi tuyển viên chức năm 2017 A A

19/03/2018
Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 19/01/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2017. Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển viên chức năm 2017, như sau:

1. Thời gian ôn thi và thi tuyển:

- Thời gian ôn thi: 02 ngày, bắt đầu từ 7 giờ 00, ngày 17, 18/3/2018.

- Thời gian thi: 02 ngày, bắt đầu từ 7 giờ 30, ngày 14-15/4/2018.

2. Chương trình ôn thi:

- Môn Kiến thức chung và Chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành: 01 buổi, bắt đầu lúc 7 giờ 30, ngày 17/3/2018.

- Môn nghiệp vụ chuyên ngành Kế toán: 01 buổi, bắt đầu lúc 13 giờ 30, ngày 17/3/2018.

- Môn tiếng Anh: 01 buổi, bắt đầu lúc 7 giờ 30, ngày 18/3/2018.

- Môn Tin học: 01 buổi, bắt đầu lúc 13 giờ 30 ngày 18/3/2018.

3. Chương trình tổ chức kỳ thi:

-  Khai mạc kỳ thi: Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 14/4/2018 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang, số 320 Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, Tp.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- Tổ chức thi Anh văn và Tin học: 08 giờ 00 ngày 14/4/2018.

- Tổ chức phần thi Kiến thức chung: 14 giờ 00 ngày 14/4/2018.

- Tổ chức thi phần thi viết về chuyên môn nghiệp vụ: 08 giờ 00 ngày 15/4/2018.

- Tổ chức thi thực hành chuyên môn nghiệp vụ: 14 giờ 00 ngày 15/4/2018.

* Lưu ý: Thí sinh có mặt tại địa điểm ôn thi và thi trước 30 phút. Tất cả các thí sinh dự tuyển đều phải có mặt để dự khai mạc đúng thời gian quy định. Khi vào phòng thi chỉ được mang theo viết (không dùng viết mực có màu đỏ), thước kẻ, máy tính cầm tay (nếu cần).

Số báo danh, số phòng thi được niêm yết tại địa điểm thi trước ngày thi 01 (một) ngày. Thí sinh tự đối chiếu thông tin trên bảng niêm yết với hồ sơ cá nhân, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Hội đồng tuyển dụng để được chỉnh sửa kịp thời trước khi vào thi.

4. Địa điểm ôn thi và tổ chức thi tuyển:

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang, số 320 Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, Tp.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Hội đồng Thi tuyển viên chức năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang thông báo để thí sinh dự tuyển biết và thực hiện.

Chi tiết Thông báo xem tại đây./.

Tú Vân - P. QL Chuyên ngành
Tin tức - Sự kiện
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo