Thông báo tổ chức lớp tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 3 cho doanh nghiệp tại Phú Quốc A A

26/03/2018
Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

         Theo đó, doanh nghiệp có sử dụng các thiết bị nghiêm ngặt về an toàn lao động như: Thiết bị nâng, xe nâng, cơ giới, thang máy, nồi hơi, áp lực, hệ thống lạnh, hàn, điện, cơ khí, xây dựng, hóa chất, xăng dầu, gas… thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định trên, cụ thể được quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP phải tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động.

Nhằm giúp doanh nghiệp trên địa bàn huyện Phú Quốc chấp hành đúng các quy định của nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiết kiệm thời gian và chi phí. Chi nhánh Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Phú Quốc phối hợp với Công ty Cổ phần Kiểm định và Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động Thành phố Hồ Chí Minh (HOSITCO) tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho đối tượng nhóm 3 đã nêu trên.

I. ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN:

Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Bao gồm các thiết bị như: Thiết bị nâng, xe nâng, cơ giới, thang máy, nồi hơi, áp lực, hệ thống lạnh, hàn, điện, cơ khí, xây dựng, hóa chất, xăng dầu, gas…

Học viên được cấp Chứng nhận huấn luyện có giá trị 02 năm.

II. THỜI GIAN,  ĐỊA ĐIỂM VÀ LỆ PHÍ TẬP HUẤN:

   Tên lớp học: Các công việc nghiêm ngặt về an toàn lao động (Thiết bị nâng, xe nâng, cơ giới, thang máy, nồi hơi, áp lực, hệ thống lạnh, hàn, điện, cơ khí, xây dựng, hóa chất, xăng dầu, gas… (Nhóm 3)

            Lệ phí: 600.000 đồng/người

   Khai giảng: Lúc 8g00 sáng, ngày 18-19/4/2018

   Hội Trường: Chi nhánh Trung Tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Phú Quốc

Địa chỉ: Ấp Suối Mây, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

(Khu dân cư cao cấp Sunshine, đối diện vườn sim Thành Long)

III. BAN TỔ CHỨC:

            - Ông Phạm Văn Triều Anh – Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Phú Quốc.

            - Ông Đặng Xuân Trọng - Phó Giám đốc thường trực - Công ty CP Kiểm Định & Huấn luyện ATVSLĐ TP. Hồ Chí Minh (HOSITCO).

         IV. THÀNH PHẦN GIẢNG VIÊN

            - Ông ThS. Đặng Xuân Trọng – Giảng viên – Phó Giám đốc thường trực - Công ty CP Kiểm định & Huấn luyện ATVSLĐ TP. Hồ Chí Minh (HOSITCO);

- Ông KS. Phạm Văn Kha - Giảng viên - Trưởng CN Cần Thơ - Công ty CP Kiểm định & Huấn luyện ATVSLĐ TP. Hồ Chí Minh;

- Ông KS. Huỳnh Duy Luân – Giảng viên - Công ty CP Kiểm định & Huấn luyện ATVSLĐ TP. Hồ Chí Minh;

- Ông KS. Nguyễn Văn Đảm – Giảng viên - Công ty CP Kiểm định & Huấn luyện ATVSLĐ TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin đăng ký và liên hệ: Đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị cử người đi học gửi danh sách đăng ký trước ngày 13/4/2018 về: Ông Nguyễn Xuân Quí – Chi nhánh Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Phú Quốc, điện thoại: 0947.486 464, email: nxqui.khcnpq@gmail.com

Chi tiết xem thông báo đính kèm.

Tải phiếu đăng ký tập huấn tại đây.           

Triều Anh – Chi nhánh Trung tâm UDTBKH&CN Phú Quốc
Tin tức - Sự kiện
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo