Thông báo kết quả thi Kỳ thi tuyển viên chức năm 2017 A A

02/05/2018
Căn cứ Thông báo số 116/TB-HĐTTVC ngày 15/3/2018 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở KH&CN về việc triệu tập thí sinh tham gia kỳ thi tuyển viên chức năm 2017 của Sở KH&CN.

            Sau khi tổ chức thực hiện chấm thi, ghép phách, tổng hợp điểm thi của các thí sinh tham dự thi tuyển viên chức, Hội đồng thi tuyển viên chức của Sở KH&CN thông báo Kết quả thi Kỳ thi tuyển viên chức năm 2017 (đính kèm tại đây).

            Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ký ban hành thông báo này, thí sính có nguyện vọng phúc khảo bài thi gửi đơn phúc khảo theo mẫu về Văn phòng Sở KH&CN (địa chỉ: 320 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

            (Không thực hiện phúc khảo đối với nội dung thi phỏng vấn)

            Kết quả được niêm yết công khai tại Văn phòng Sở KH&CN; cổng thông tin điện tử: http://sokhcnkiengiang.gov.vn

            Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2017 của Sở KH&CN thông báo đển các thí sinh dự thi biết./.

Tú Vân – P. QL Chuyên ngành
Tin tức - Sự kiện
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo