Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Tây Nam Bộ 2019 A A

15/06/2018
Căn cứ Quyết định số 385/QĐ-ĐHQG ngày 19/4/2018 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) thuộc Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững Vùng Tây Nam Bộ để tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện trong năm 2018; Căn cứ Thông báo số 02/TB-VPCT ngày 20/4/2018 của Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình nêu trên.

Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang thông báo đến các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và điều kiện tham gia lập hồ sơ để tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình nêu trên.

Hồ sơ tham gia tuyển chọn gồm 01 bản gốc (có dấu, chữ ký trực tiếp); 11 bản sao và 01 bản điện tử của hồ sơ trên USB.

Lưu ý: Hồ sơ tham gia tuyển chọn được chuẩn bị theo các biểu mẫu tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ KH&CN.

Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 16h00 (thứ 4), ngày 20/6/2018.

Hồ sơ gửi về Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ, Phòng 301, Lầu 2, Dãy nhà B2, Đại học Bách Khoa, số 268, Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết về Quyết định phê duyệt danh mục, các biểu mẫu và các tài liệu có liên quan xin xem tại đây./.

Băng Hồ - Phòng Quản lý Khoa học
Tin tức - Sự kiện
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo