Thông báo đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020, bắt đầu thực hiện từ năm 2019 A A

20/08/2018
Căn cứ Công văn số 2448/BKHCN-PTTTDN ngày 8/8/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc thông báo đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2019.

Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang thông báo đến các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN, các tổ chức, cá nhân khác đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình, trình tự thực hiện như sau:

1. Xây dựng đề xuất nhiệm vụ:

a) Đề tài, đề án KH&CN nhằm xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phục vụ phát triển thị trường KH&CN.

b) Dự án KH&CN thuộc Chương trình:

- Dự án Xúc tiến phát triển thị trường KH&CN;

- Dự án Thành lập, Phát triển hoạt động của Tổ chức trung gian;

- Dự án Tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chuyên gia phục vụ phát triển thị trường KH&CN;

- Dự án Truyền thông phát triển thị trường KH&CN;

- Dự án Đánh giá nhu cầu công nghệ, khả năng cung ứng công nghệ;

- Dự án Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ.

2. Thành phần hồ sơ:

Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN: Mẫu A1-ĐXNV đối với đề tài hoặc đề án và Mẫu A3-ĐXNV đối với dự án KH&CN theo Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 3/4/2017.

3. Cách thức nộp hồ sơ:

- Nộp trực tuyến (Online): theo đường link http://2075.natec.gov.vn

- Nộp qua đường bưu điện:

                        + Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc và 02 bản sao).

                        + Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 30/8/2018.

                        + Địa chỉ nhận hồ sơ: Văn phòng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, Phòng 207, số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin chi tiết về các biểu mẫu xin xem tại đây./.

Thanh Bình – P. QL CN&TTrCN
Tin tức - Sự kiện
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo