Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài, dự án KH&CN thực hiện từ năm 2019 A A

27/08/2018
Căn cứ Quyết định số 1862/QĐ-UBND, ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang thực hiện năm 2019.

Sở KH&CN Kiên Giang thông báo và kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và điều kiện, tham gia lập hồ sơ dự tuyển đối với các nhiệm vụ KH&CN được phê duyệt theo Quyết định nêu trên.

Hồ sơ tham gia tuyển chọn gồm 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 19 bộ hồ sơ sao từ hồ sơ gốc, mỗi bộ đóng thành quyển và sắp xếp hồ sơ theo thứ tự gồm: (i) Thuyết minh đề cương đề tài, dự án; (ii) Dự toán kinh phí chi tiết thực hiện đề tài, dự án; (iii) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án; (iv) Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì; (v) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân tham gia thực hiện có xác nhận của cơ quan công tác đồng ý cho tham gia nghiên cứu (nếu thuộc tổ chức); (vi) Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài, dự án (nếu có).

Lưu ý: Mỗi đề tài, dự án cho vào một hộp riêng (Không gộp 02 hay nhiều đề tài, dự án vào 01 hộp), niêm phong, dán kín, ngoài bìa ghi rõ: (i) Tên đề tài, dự án; (ii) Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì; (iii) Họ, tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm, số điện thoại, email.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến trước 17 giờ, ngày 15/10/2018.

Hồ sơ gửi về Văn phòng Sở KH&CN Kiên Giang, số 320 Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học, số điện thoại 0297.3876586; hoặc Nguyệt số điện thoại 0909.052233; email: languyet.skhcn@kiengiang.gov.vn.

Quyết định phê duyệt danh mục và các biểu mẫu kèm theo hồ sơ xem tại đây./.

Ánh Nguyệt – PTP Phòng QLKH
Tin tức - Sự kiện
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo