Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2019 A A

08/01/2019
Ngày 28/12/2018, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Ban Giám đốc Sở tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2019. Tham dự Hội nghị gồm Ban Giám đốc Sở và toàn thể công chức, viên chức, người lao động (CCVC-NLĐ) của Sở KH&CN và các đơn vị thuộc Sở.

Ô. Dương Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo thảo luận tại hội nghị (Ảnh: Tú Vân)

Tại Hội nghị, đại diện Sở KH&CN đã trình bày một số kết quả hoạt động KH&CN đã đạt được trong năm 2018, phương hướng và một số chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm vụ KH&CN trong năm 2019; kết quả thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và kế hoạch phát động thi đua năm 2019; một số nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế dân chủ ở cơ sở và Quy chế làm việc; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn trình bày kết quả thực hiện các phong trào thi đua trong năm 2018 và phát động, thực hiện các phong trào thi đua năm 2019.

Nhìn chung, trong năm 2018, CCVC-NLĐ Sở KH&CN đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, đạt và vượt kế hoạch đề ra; các phong trào thi đua đã từng bước phát huy có hiệu quả; công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên Công đoàn được đảm bảo theo quy định, Công đoàn đã tổ chức thăm hỏi kịp thời gia đình đoàn viên Công đoàn đau ốm, ma chay, động viên tinh thần để đoàn viên Công đoàn yên tâm công tác; tham gia đóng góp đầy đủ các cuộc vận động tình nghĩa do Công đoàn cấp trên phát động; duy trì đóng góp Quỹ địa chỉ nhân đạo để giúp đỡ những trường hợp khó khăn; thực hiện mô hình góp vốn xoay vòng tại tất cả các Tổ Công đoàn, với số tiền tham gia hàng tháng từ 500.000-2.000.000 đồng/người,… Đặc biệt, trong năm 2018, Công đoàn cơ sở Sở KH&CN đã làm tốt vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 (gồm 14 đơn vị) và được lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh đánh giá cao, qua đó đã giúp cho Cụm thi đua số 3 hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Công đoàn viên chức tỉnh giao, góp phần đưa phong trào thi đua của Công đoàn Viên chức ngày càng phát triển.

Để đảm bảo hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh, Ban Giám đốc Sở KH&CN và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở kêu gọi sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tất cả CCVC-NLĐ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Từng cá nhân phải gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thực hiện nhiệm vụ cần phát huy tích cực việc áp dụng các sáng kiến, giải pháp, kinh nghiệm, làm việc ngày càng khoa học và hiệu quả hơn.

Hội nghị cũng đã thống nhất 09 chỉ tiêu  đăng ký thực hiện trong năm 2019, trong đó tăng thêm 01 chỉ tiêu và 02 chỉ tiêu cũ tăng chất lượng so năm 2018; đồng thời kêu gọi toàn thể CCVC-NLĐ phát huy ưu điểm của từng cá nhân, khắc phục những khó khăn, tăng cường sự đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội nghị CCVC-NLĐ Sở KH&CN năm 2019. Giám đốc Sở KH&CN và Chủ tịch Công đoàn đã ký kết giao ước thi đua năm 2019./.

Lư Xuân Tú, P. KHTC
Tin tức - Sự kiện
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo