Hội nghị tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2018 A A

16/01/2019
Ngày 10/01/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang tổ chức tổng kết hoạt động KH&CN năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Tham dự hội nghị có Ban Giám đốc Sở KH&CN, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và lãnh đạo, chuyên viên phụ trách lĩnh vực KH&CN của 14 huyện, thành phố.

Nhìn chung, trong năm 2018 các hoạt động KH&CN đã được triển khai thực hiện cơ bản đạt kế hoạch đề ra, tiêu biểu như:

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng và triển khai tốt một số chương trình, dự án: Kế hoạch triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 trong các cơ quan, đơn vị hành chính công (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã), đến nay 100% xã, phường, thị trấn đều xây dựng, áp dụng HTQLCL, phục vụ có hiệu quả cho công tác cải cách hành chính của tỉnh; Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2017-2020: Tuyên truyền về sở hữu trí tuệ trên sóng Đài PT-TH tỉnh, xây dựng 07 nhãn hiệu tập thể và phát triển 04 nhãn hiệu tập thể của địa phương; Dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp tỉnh: đã hỗ trợ kinh phí cho 08 doanh nghiệp tham gia; Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025: phối hợp với  các sở, ban, ngành xây dựng nội dung và kinh phí thực hiện trong năm 2019,....

- Công tác quản lý nhà nước về hoạt động KH&CN đã từng bước có sự đổi mới và đi vào nề nếp: Công tác quản lý nghiên cứu khoa học từng bước chặt chẽ hơn, năng lực hoạt động của các tổ chức KH&CN trong tỉnh được nâng lên, nhiều đề tài, dự án đã phục vụ hiệu quả cho các ngành, cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc xác định danh mục được thực hiện kịp thời, các đề tài, dự án đều có địa chỉ ứng dụng cụ thể áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống của các địa phương trong tỉnh. Trong năm 2018, quản lý 02 dự án cấp Bộ, 63 đề tài, dự án cấp tỉnh và 69 đề tài, dự án cấp cơ sở; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến sở hữu trí tuệ trên sóng phát thanh và truyền hình; công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên nhằm phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, trong năm đã tổ chức 08 cuộc thanh tra và 04 cuộc kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, an toàn bức xạ,…. Đồng thời qua đó cũng đã vận động, hướng dẫn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, góp phần ổn định đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Năng lực kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo đã được mở rộng, phát huy tốt các trang thiết bị phân tích, kiểm nghiệm. Tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp về các giải pháp tăng năng suất chất lượng, quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tăng tính cạnh tranh trên thị trường, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Tình hình duy trì, áp dụng và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính trong tỉnh được đẩy mạnh, đến nay tỉnh Kiên Giang có 190 cơ quan, đơn vị đang áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 (30 cơ quan cấp tỉnh, 15 huyện, thành phố và 145 xã, phường, thị trấn), đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước. Công tác phối hợp với các địa phương ngày càng chặt chẽ, tạo điều kiện cho các huyện, thành phố tham gia các lớp tập huấn về KH&CN, qua đó giúp nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về KH&CN ở địa phương.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn luôn được lãnh đạo Sở quan tâm và tạo mọi điều kiện để CCVC-LĐ tham gia đầy đủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Các phong trào thi đua tiếp tục được thực hiện với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh hội nghị

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động KH&CN trong năm 2018 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý đề tài, dự án và việc triển khai các nội dung theo Kế hoạch số 16/KH-UBND vẫn còn chậm. Tình hình triển khai các đề tài, dự án còn chậm so với kế hoạch, chủ nhiệm và đơn vị chủ trì chậm trễ trong việc hoàn chỉnh đề cương, một số đề tài, dự án đã được phê duyệt danh mục nhưng không tuyển chọn được đơn vị chủ trì thực hiện, dẫn đến việc thừa kinh phí, làm ảnh hưởng đến tình hình giải ngân chung của đơn vị. Việc triển khai dự án năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa chưa thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia, do kinh phí hỗ trợ quá ít, chưa thể tạo đòn bẩy thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Thị trường KH&CN của tỉnh chưa hình thành, công tác thẩm định, giám định công nghệ chưa được thực hiện. Việc quản lý đo lường trong kinh doanh cát, đá còn nhiều bất cập, nên việc kinh doanh không được minh bạch, rõ ràng, có dấu hiệu gian lận trong thương mại.

Hội nghị được nghe 02 báo cáo tham luận về công tác quản lý và thực hiện đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở và việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại các xã, phường, thị trấn tỉnh Kiên Giang.

Đại biểu các huyện, thành phố tham gia với tổng cộng 39 ý kiến của 08 huyện, thành phố, trong đó đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của Sở KH&CN đối với địa phương trong việc triển khai các mô hình ứng dụng KH&CN, xây dựng và phát triển các nhãn hiệu tập thể cho một số sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng, nhằm khuyến khích cạnh tranh lành mạnh và nâng cao giá trị của sản phẩm hàng hoá, dịch vụ,... Tuy nhiên, đại biểu các huyện, thành phố cũng đề xuất những vấn đề mà Sở KH&CN cần quan tâm hỗ trợ hơn nữa trong thời gian tới, như: Việc thực hiện nhân rộng các mô hình ứng dụng KH&CN tại địa phương, về định mức hỗ trợ kinh phí các mô hình, việc xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm đặc trưng,....

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ông Lê Thanh Việt, Giám đốc Sở KH&CN đánh giá cao sự cố gắng của từng phòng, ban, đơn vị và sự phối hợp của các huyện, thành phố, đồng thời kêu gọi các phòng, ban, đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, vượt qua những khó khăn, thách thức để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2019. Trong đó lưu ý một số vấn đề chính như sau:

- Đẩy mạnh nhân rộng các mô hình, đề tài thiết thực, có hiệu quả. Các huyện, thành phố cần lưu ý tham mưu đẩy mạnh phát triển các sản phẩm thế mạnh của địa phương theo hướng chuyển giao công nghệ là chính, chuyển giao thành quả của các mô hình, đề tài đã đạt được.

- Tập trung hơn nữa cho việc phát triển các nhãn hiệu tập thể. Trong năm 2019, Sở KH&CN sẽ phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cố gắng tổ chức, thực hiện một số nhiệm vụ hỗ trợ cho các xã để đạt các chỉ tiêu của xã nông thôn mới.

- Triển khai việc thực hiện ISO điện tử tại Sở.

- Tập trung cho hoạt động đổi mới sáng tạo và các phong trào khởi nghiệp, tổ chức các buổi hội thảo, các lớp tập huấn cho lãnh đạo, quản lý, chuyên viên trực tiếp thực hiện và các hộ kinh doanh nhỏ lẻ,…

- Tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ kiểm định về đo lường (nếu các huyện có nhu cầu).

Ông Nguyễn Xuân Niệm, Phó Giám đốc Sở trao 02 cá nhân của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Giồng Riềng

Kết thúc hội nghị, Sở KH&CN tặng giấy khen cho 01 tập thể (Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Giồng Riềng) và 02 cá nhân của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Giồng Riềng, đã có những thành tích đóng góp cho hoạt động KH&CN tại địa phương năm 2018./.

Lư Xuân Tú, P. KHTC
Tin tức - Sự kiện
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo