THÔNG BÁO A A

19/06/2019
Ngày 13/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN), chuyển giao công nghệ. Trong đó quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN, chuyển giao công nghệ.

Về hình thức xử phạt, đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN, chuyển giao công nghệ, cá nhân, tổ chức phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền, với mức phạt tối đa đối với cá nhân là 50.000.000 (Năm mươi triệu) đồng và đối với tổ chức là 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng. Ngoài ra, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung như: Tước quyền sử dụng có thời hạn từ 01 đến 03 tháng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh, giấy phép chuyển giao công nghệ, giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ, giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ, giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá, giám định công nghệ; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả như: Cải chính thông tin sai sự thật; Nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm; Hủy bỏ hồ sơ, tài liệu có nội dung sai sự thật; Hoàn trả số tiền đã chiếm dụng bất hợp pháp; Nộp trả số tiền đã sử dụng sai mục đích;...

Chính phủ giao cho Bộ trưởng Bộ KH&CN có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thi hành Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2019 và thay thế Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 26/7/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN, chuyển giao công nghệ và Nghị định số 93/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 26/7/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN, chuyển giao công nghệ./.

Chi tiết Nghị định xem tại dây.

Xuân Tú - Phòng KHTC
Tin tức - Sự kiện
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo