Hội thảo “Xây dựng hệ thống phần mềm ISO điện tử áp dụng tại các cơ quan hành chính tỉnh Kiên Giang” A A

30/12/2019
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Kiên Giang về việc triển khai ISO điện tử vào hoạt động của các cơ quan hành chính (CQHC) tỉnh Kiên Giang; Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh về duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các CQHC tỉnh.

Vào lúc 13h30 ngày 25/12/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội thảo “Xây dựng hệ thống phần mềm ISO điện tử áp dụng tại các cơ quan hành chính tỉnh Kiên Giang”.


Ông Dương Minh Tâm – Phó Giám đốc Sở KH&CN chủ trì hội thảo

Ông Dương Minh Tâm – Phó Giám đốc Sở KH&CN tham dự và chủ trì hội thảo, cùng với sự tham dự của hơn 50 đại biểu là đại diện của VP.UBND tỉnh; Trung tâm Phục vụ Hành chính công; các sở, ban, ngành tỉnh; các chi cục; UBND thành phố Rạch Giá; UBND các phường, xã thuộc thành phố Rạch Giá. Ngoài ra còn có sự tham gia của các đơn vị đang tư vấn triển khai phần mềm ISO điện tử: VNPT Kiên Giang và Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn KH&CN Việt (CST) cùng với Phóng viên Đài PTTH Kiên Giang đến để đưa tin Hội thảo.

Tại Hội thảo, Bà Phạm Thị Lựu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng (TCĐLCL) báo cáo tham luận “Thực trạng tình hình áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các CQHC tỉnh Kiên Giang”; Công ty CST giới thiệu Đề cương xây dựng hệ thống phần mềm ISO điện tử và VNPT Kiên Giang trình bày Giải pháp thực hiện ISO điện tử tại các CQHC tỉnh Kiên Giang.

Qua các báo cáo tham luận đã nêu được thực trạng tình hình áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các CQHC tỉnh Kiên Giang; đánh giá hiệu quả của việc áp dụng ISO mang lại trong hoạt động của các CQHC; sự cần thiết phải áp dụng ISO điện tử; thuận lợi, khó khăn và tồn tại trong quá trình thực hiện; đề xuất, kiến nghị giải pháp triển khai thực hiện ISO trong thời gian tới.

Đại biểu tham dự Hội thảo

Hội thảo tập trung thảo luận về tính khả thi của phần mềm ISO điện tử; khả năng tích hợp giữa phần mềm ISO điện tử với Cổng thông tin Dịch vụ công trực tuyến và các phần mềm hiện đang áp dụng tại các sở, ban, ngành của tỉnh; lộ trình triển khai áp dụng phần mềm ISO điện tử;…

 Ông Dương Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở KH&CN, Chủ trì Hội thảo kết luận như sau:

- Sở KH&CN tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị; thống nhất xây dựng phần mềm ISO điện tử; sẽ phối hợp với chuyên gia về công nghệ thông tin và chuyên gia về tư vấn ISO để khảo sát, xây dựng phần mềm ISO điện tử tỉnh Kiên Giang theo hướng tích hợp và chia sẻ thông tin từ các phần mềm hiện có.

- Trình UBND tỉnh để thực hiện trong thời gian tới theo hướng triển khai thí điểm mô hình ISO điện tử tại một số sở, ban, ngành để đánh giá hiệu quả việc áp dụng phần mềm, từ đó tiến hành triển khai nhân rộng cho tất cả các CQHC tỉnh Kiên Giang. Sẽ thí điểm tại Sở KH&CN, Sở Thông tin và Truyền thông và một số sở, ban ngành khác.

- Đề nghị đơn vị tư vấn hoàn chỉnh Đề án ISO điện tử, đánh giá thêm về ưu điểm, hạn chế của phần mềm ISO điện tử và khả năng tích hợp với các phần mềm khác; thực hiện theo mô hình thí điểm; bổ sung phần kinh phí để thực hiện Đề án ISO điện tử.

Các đại biểu thống nhất, hội thảo kết thúc lúc 17h cùng ngày./.

Nhật Mai – Chi cục TCĐLCL
Tin tức - Sự kiện
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo