HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020 A A

06/01/2020
Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 31/12/2019 tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang, Ban Giám đốc Sở đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn Sở KH&CN tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động (CCVCLĐ) năm 2020. Tham dự Hội nghị có ông Lê Thanh Việt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN, ông Nguyễn Xuân Niệm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở KH&CN; ông Dương Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở KH&CN; cùng với sự tham dự của toàn thể CCVCLĐ thuộc Sở.

Ông Lê Thanh Việt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN phát biểu khai mạc Hội nghị CCVCLĐ năm 2020

Hội nghị thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 của cơ quan, công đoàn và báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2022.

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, có 09 lượt CCVCLĐ thuộc Sở tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về việc thực hiện nội quy, quy chế, nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời có các đề xuất, kiến nghị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2020.

CCVCLĐ thuộc Sở lắng nghe Hội nghị thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2019 của cơ quan, công đoàn

Theo đánh giá chung, công tác quản lý nhà nước về hoạt động KH&CN trong năm 2019 được nâng lên rõ rệt, chất lượng đề tài, dự án được nâng cao, nhiều đề tài, dự án đã phục vụ hiệu quả cho các ngành, cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt trong năm 2019, Sở đã đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn sự nghiệp khoa học đạt 71% dự toán. Cùng với đó, các hoạt động chuyên ngành như hoạt động quản lý công nghệ và an toàn bức xạ hạt nhân; sở hữu trí tuệ; thông tin KH&CN; thanh-kiểm tra KH&CN; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng luôn đảm bảo theo quy định của pháp luật, góp phần tích cực trong nâng cao chất lượng sản phẩm, chống gian lận thương mại, bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng cũng như trong trật tự sản xuất kinh doanh; tình hình duy trì, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại các cơ quan hành chính trong tỉnh tiếp tục được phát huy hiệu quả, tính đến nay 100% cơ quan hành chính của tỉnh (31 cơ quan hành chính cấp tỉnh, 15 UBND cấp huyện, 145 UBND cấp xã) đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính nhà nước. Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ quan và Ban Thanh tra nhân dân đã thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, tạo được niềm tin của đoàn viên đối với các đoàn thể của cơ quan. Từ đó, việc tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua; xây dựng tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên; triển khai tổ chức các hoạt động đoàn thể, nữ công, xã hội từ thiện... luôn diễn ra thuận lợi, đạt kết quả tốt. Đối chiếu với các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết hội nghị CCVCLĐ năm 2019 của Sở KH&CN, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt 100% theo kế hoạch đề ra và thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trong năm 2019, Công đoàn Sở KH&CN đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Đoàn thanh niên đạt danh hiệu “Vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Sở KH&CN và các ý kiến đóng góp của CCVCLĐ tham dự hội nghị, ông Lê Thanh Việt đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể cơ quan trong năm 2019. Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2020, ông Lê Thanh Việt mong rằng CCVCLĐ cơ quan tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, vượt khó để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh đó, để hoạt động KH&CN đạt hiệu quả hơn trong năm 2020, ông Lê Thanh Việt đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến ngành KH&CN, các kết quả ngành KH&CN đã đạt được trên các kênh phát thanh truyền hình, website Sở,…; Đẩy mạnh nhân rộng các mô hình, đề tài thiết thực, có hiệu quả theo hướng chuyển giao công nghệ là chính, chuyển giao các hiệu quả, thành quả của các mô hình, đề tài đã đạt được; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn sự nghiệp khoa học triển khai thực hiện các đề tài, dự án. Tập trung nhiều cho đổi mới sáng tạo và các phong trào khởi nghiệp; ISO điển tử. Nâng cao công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường, chất lượng và tăng cường công tác thanh-kiểm tra.       

Toàn thể CCVCLĐ

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 03 thành viên có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, năng lực trình độ, đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.

Cẩm Tú - Chuyên viên VPS
Tin tức - Sự kiện
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo