Hội nghị Đảng viên Sở Khoa học và Công nghệ năm 2019 A A

10/01/2020
Ngày 31/12/2019, Đảng bộ sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị Đảng viên năm 2019. Đồng chí Lê Thanh Việt - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc sở KH&CN; đồng chí Nguyễn Xuân Niệm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc sở KH&CN, đã chủ trì hội nghị.

Đ/c Lê Thanh Việt - Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc hội nghị

Sau lời phát biểu chào mừng và khai mạc Hội nghị của đồng chí Bí thư Lê Thanh Việt, đồng chí Nguyễn Xuân Niệm, Phó Bí thư Đảng ủy đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Sở KH&CN năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; đồng chí Trần Văn định trình bày Báo cáo chỉ đạo sơ kết năm 2019 và đánh giá 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng chí Dương Minh Tâm - Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT đã trình bày Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, nhiệm vụ năm 2020.

Đánh giá chung năm 2019, Đảng ủy sở KH&CN đã cùng với các chi bộ trực thuộc đã bám sát các Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng ủy sở KH&CN để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp; các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ, triển khai ứng dụng, hợp tác quốc tế năm 2019 đều có kết quả tốt hơn so với năm 2018.

Đ/c Nguyễn Xuân Niệm trình bày báo cáo tại Hội nghị 

Về công tác xây dựng đảng: Đã tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; chỉ đạo xây dựng bản cam kết rèn luyện phấn đấu của cán bộ, đảng viên theo chuyên đề năm 2019 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng chuyển biến tốt, thiết thực; công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng được quan tâm đúng mức, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Ban thường vụ Đảng ủy sở đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai từng bước làm tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ sở KH&CN lần thứ III, tiến tới Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh.

Về công tác chỉ đạo chuyên môn: (i) Quản lý khoa học: Cấp QG: Theo dõi 06 ĐTDA. (ĐT Nước Nam Du; Dự án Gạch không nung; Dự án Nuôi cá chim vây vàng; ĐT Đề tài xử lý mùi bột cá; ĐT khai thác sử dụng nước quần đảo Phú Quốc; ĐT Gạch Bê tông bọt); Cấp tỉnh tổng số quản lý 50 ĐTDA (46 chuyển tiếp và 04). 100% hồ sơ đề cương ĐTDA được thông qua trong năm [năm 2019 (11/11) và năm 2020; Cấp cơ sở: Tổng số quản lý 67 ĐTDA (42 chuyển tiếp; 13 năm 2019; 12 năm 2020). Thông qua đề cương: 26 ĐTDA (18 năm 2019 và 12 năm 2020); (ii) Quản lý công nghệ, SHTT và ATBX: Tiếp nhận và nhận xét cho 521 hồ sơ sáng kiến đề nghị công nhận cấp tỉnh, cấp 21 GCN/274 hồ sơ đợt 1; Triển khai Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019: Phát 24 chuyên mục trên Đài PT-TH tỉnh; DN KH&CN: Triển khai hỗ trợ thủ tục thành lập DN KH&CN với Công ty TNHH Ngọc Hiền; cấp GCN DN KH&CM cho Công ty TNHH MTV Sản Xuất & Thương Mại HPQ Phú Quốc; Chuyển giao công nghệ: Bàn giao lò sấy tiêu cho Hội Nông dân của  huyện Giồng Riềng và Gò Quao. Bàn giao Lò đốt rác thải sinh hoạt cho xã đảo Lại Sơn, huyện Kiên Hải; (iii) Công tác thanh tra: Đã thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch thanh tra đề ra, tổng số thực hiện được 08/07 cuộc thanh tra (đạt 114% kế hoạch); (iv) Tham mưu ISO hành chính công: Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các CQHC tỉnh; chủ trương xây dựng Đề án ISO điện tử vào hoạt động của các CQHC tỉnh,…

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ sở KH&CN lần thứ III; năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước cũng. Đảng bộ sở KH&CN và cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính như: Tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc; Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác đảng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện Báo cáo Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020 của Đảng ủy sở KH&CN và đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đảng bộ 2020. Các chỉ tiêu chính như sau: (1) Lãnh đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ chính quyền đề ra đạt 90%; (2) Phấn đấu 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; (3) Đảm bảo tỷ lệ 95% đảng viên tham gia sinh hoạt lệ hàng tháng; (4) Triển khai quán triệt kịp thời, đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến tất cả các đảng viên trong đảng bộ; (5) Tất cả các đảng viên được tiếp thu, viết cam kết và thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2020”; (6) Phấn đấu mỗi chi bộ đăng ký và tổ chức sinh hoạt ít nhất 01 chuyên đề; (7) Trong năm kết nạp 02 đảng viên mới; (8) Đảng bộ tổ chức 01 cuộc kiểm tra, 01 cuộc giám sát đảm bảo theo đúng quy định; (9) Đẩy mạnh các phong trào thi đua, ít nhất có 03 mô hình dân vận khéo; (10) Đoàn thể đóng góp xây dựng Đảng và chính quyền 02 lần/năm; (11)Tất cả đảng viên đăng ký và viết sáng kiến.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Đồng chí Lê Thanh Việt - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc sở KH&CN đã gửi lời cảm ơn đến các đồng chí trong Ban chấp hành, chi bộ trực thuộc đã hết sức tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong năm 2019. Đồng chí Bí thư cũng đề nghị tất cả các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ sở KH&CN, các đồng chí bí thư các chi bộ trực thuộc, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa sức lực và trí tuệ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mọi mặt công tác năm 2020. Nhân dịp năm mới sắp đến, Đồng chí Lê Thanh Việt gửi lời chúc sức khỏe, thành công và chúc mừng năm mới tới toàn thể đại biểu tham dự Hội nghị.

Minh Tài (VP Khu DTSQ). Ảnh: Tú Vân
Tin tức - Sự kiện
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo