CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CÔNG TƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU KIỂU ĐIỆN TỬ A A

29/10/2014
Cùng với sự phát triển của xã hội, nhằm quản lý nguồn năng lượng điện sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày. Ứng dụng công nghê mới, Công ty Điện Lực Kiên Giang đã đưa công tơ điện điện tử vào lắp đặt cho khách hàng trong việc đo đếm điện năng.

Thực hiện theo thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/09/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2, Công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử là một trong những Phương tiện đo  phải thực hiện kiểm định Nhà nước. Theo đó,

Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng Kiên Giang đã đầu tư thiết bị và đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng công nhận khả năng kiểm định công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử cấp chính xác đến 0,5 theo Quyết định 2124/QĐ-TĐC ngày 13/12/2011.

Trong quý I năm 2014 Trung tâm đã kiểm định được hơn 6000 công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử của công ty Điện lực Kiên Giang. Các công tơ sau khi kiểm định đạt yêu cầu được niêm phong, kẹp chì theo quy định.

Việc triển khai kiểm định Phương tiện đo công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử của Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng tỉnh Kiên Giang đã góp phần tiết kiệm được chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo sự công bằng, bình đẳng, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng.

 

 

Trang bị công tơ điện điện tử mang lại lợi ích cho cả hai bên mua điện và bán điện:

* Về phía bên mua điện:

 

 

- Thanh toán tiền điện đúng số lượng thực tế sử dụng khi Chính phủ điều chỉnh giá bán điện;

- Biết được phụ tải thực tế đang sử dụng qua các thông số điện áp và dòng điện để có điều kiện điều chỉnh hành vi sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả;

- Khách hàng sẽ phát hiện việc xảy ra rò điện tại các thiết bị sử dụng lâu năm, chất lượng cách điện bị suy giảm, qua đó ngăn ngừa tai nạn điện trong nhà khách hàng;

* Về phía bên bán điện:

- Thu thập dữ liệu đầy đủ để có điều kiện giám sát việc cung cấp và sử dụng điện. Qua đó giúp bên bán điện để nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp điện đồng thời ngăn ngừa hành vi lấy cắp điện;

- Tránh được sai sót ghi chỉ số điện không đúng của nhân viên ghi chỉ số điện hàng tháng;

- Hệ thống góp phần nâng cao năng suất lao động cho ngành, giảm chi phí cho ngành điện.

 

 

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo