Thử nghiệm hàm lượng vàng, trang sức mỹ nghệ lưu thông trên thị trường tỉnh Kiên Giang A A

22/05/2015
Do tình hình kinh tế thị trường hiện nay đang biến động, các mặt hàng kém chất lượng xuất hiện nhiều trên thị trường. Vàng trang sức mỹ nghệ là hàng hoá có giá trị cao, cũng là một kênh đầu tư cho người dân. Tuy nhiên từ trước tới nay chất lượng mặt hàng này chưa được quản lý chặt chẽ. Nhằm quản lý chất lượng vàng lưu thông trên thị trường Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 22/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 quy định về việc quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ lưu thông trên thị trường, có hiệu lực từ ngày 01/06/2014.

Cùng với sự ra đời của Thông tư 22, Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng Kiên Giang đã đầu tư trang thiết bị và đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp giấy chứng nhận hoạt động lĩnh vực thử nghiệm vàng.

Đến nay, Trung tâm đã triển khai và thử nghiệm được một số sản phẩm vàng trang sức mỹ nghệ, xây dựng và công bố Tiêu chuẩn cơ sở cho các Doanh nghiệp kinh doanh vàng trong tỉnh, nhằm đảm bảo sản phẩm vàng, trang sức mỹ nghệ lưu thông trên thị trường luôn có chất lượng ổn định. Trung tâm cũng đã liên kết với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Sóc Trăng để xác định hàm lượng vàng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng với số lượng 180 mẫu của 60 Doanh nghiệp.

Việc triển khai xác định hàm lượng các sản phẩm vàng, trang sức mỹ nghệ của Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng tỉnh Kiên Giang đã góp phần đưa Thông tư 22 từng bước đi vào cuộc sống, góp phần đảm bảo sự công bằng, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng.

                                                        Chung Chí Tâm - P.Kiểm định – Hiệu chuẩn

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo