HỌP HỘI ĐỒNG SƠ TUYỂN GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 2015 A A

19/08/2015
Ngày 4/8/2015, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang tổ chức họp Hội đồng sơ tuyển “Giải thưởng Chất lượng Quốc gia” lần 1 năm 2015 dưới sự chủ trì của Ông Lê Thanh Việt, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển. Hội đồng sơ tuyển năm 2015 gồm có 11 thành viên là đại diện các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội, Xây dựng; Cục thuế tỉnh, Ban Thi đua Khen thưởng, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

            Năm 2015, tỉnh Kiên Giang có 01 doanh nghiệp là Công ty TNHH Khai thác Hải sản, Chế biến nước mắm Thanh Hà nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Mục đích họp Hội đồng Sơ tuyển lần 01 để thông qua Quyết định thành lập Hội đồng sơ tuyển tỉnh Kiên Giang năm 2015 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; chọn nhóm chuyên gia đánh giá tiến hành chấm điểm doanh nghiệp theo 07 tiêu chí của giải thưởng; thống nhất kế hoạch hoạt động của Hội đồng sơ tuyển.  

            Sau khi nghe đề xuất của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và ý kiến thảo luận của các thành viên Hội đồng, Ông Lê Thanh Việt – Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển kết luận: thống nhất nhóm chuyên gia đánh giá gồm 04 thành viên do tiến sĩ Vương Lập Bình – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Quản lý IMCC- làm trưởng nhóm; Hội đồng sơ tuyển sẽ họp lần 2 vào ngày 17/8/2015 để nghe nhóm chuyên gia báo cáo kết quả đánh giá trên hồ sơ và tại doanh nghiệp. Qua đó, thống nhất việc đề nghị Hội đồng Quốc gia xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2015 cho doanh nghiệp.

Hà Hoàng Long – Chi cục TCĐLCL

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo