Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015 A A

25/01/2016
Ngày 15/01/2016, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường và Chất lượng Kiên Giang (TT. KTTCĐL&CL) đã tổ chức “Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016”. Hội nghị này là một trong những hoạt động thường niên của đơn vị nhằm tổng kết lại những công việc đã làm được trong năm. Bên cạnh đó những mặt còn hạn chế cũng được đưa ra thảo luận và có hướng khắc phục cụ thể vào năm tới.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Lê Thanh Việt – Giám đốc Sở KH&CN; Chánh Thanh Tra Sở KH&CN, Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL, Trưởng Phòng Quản lý công nghệ - Sở hữu trí tuệ, cùng các đại biểu và toàn thể viên chức lao động TT. KTTCĐL&CL.

Sau lời phát biểu khai mạc hội nghị của Ông Đỗ Văn Luyện – Phó giám đốc TT. KTTCĐL&CL, ông Trần Văn Định, Giám đốc TT. KTTCĐL&CL đã trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016” với những nội dung cụ thể như sau :

Quang cảnh hội nghị

 

Trong năm 2015, được sự quan tâm chỉ đạo lãnh đạo Sở, Trung tâm đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ đặt ra. Một số kết quả nổi bật như :

- Về công tác hành chính : Thực hiện đánh giá giám sát hệ thống quản lý theo TCVN ISO 9001: 2008;  Tiến hành đánh giá nội bộ hai hệ thống quản lý (TCVN ISO 9001:2008 và ISO IEC 17025”: 2005); Thực hiện việc công bố áp dụng hệ thống quản lý ISO 9001:2008 cho đơn vị. Ký kết Hợp đồng kiểm định với Điện lực Kiên Giang. Cử 19 lượt VCLĐ tham gia tập huấn ngắn hạn nghiệp vụ; AN-QP; PCCC…

- Về công tác dịch vụ - kỹ thuật : Ngoài việc kinh doanh Bình đong thông dụng, việc xây dựng NHTT và tư vấn đăng ký MSMV, xây dựng TCCS cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong tỉnh cũng được đẩy mạnh (Năm 2015 thực hiện được 45 Hợp đồng dịch vụ tư vấn về tiêu chuẩn, chất lượng).

- Về Công tác kiểm định – hiệu chuẩn phương tiện đo : Đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần vào thành tích chung  của TT. Trong năm 2015, Phòng KĐ-HC đã thực hiện đánh giá giám sát hệ thống quản lý theo TCVN ISO/IEC 17025: 2005. Kiểm định cân thông dụng tại các trợ nhằm phục vụ quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc thực hiện công tác kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ trong các lĩnh vực đăng ký và được chỉ định; trong năm 2015 kiểm định 22.240 PTĐ (đạt 111,2% so với kế hoạch 20.000 PTĐ); Hiệu chuẩn 318 PTĐ, thử nghiệm 873 PTĐ, mẫu vàng ; Trong đó : Công tơ điện 1 pha kiểu điện tử  kiểm định được 16.018 PTĐ. Cân các loại đạt 773 PTĐ. Cột đo xăng dầu đạt 2.123 PTĐ. Đồng hồ nước đạt 1.234 PTĐ. …

Song song đó, một số công tác khác như việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tham gia đề tài khoa học... cũng được hoàn thành tốt.

Trong báo cáo, ông Trần Văn Định cũng đã nêu ra một số hạn chế và có một số kiến nghị đến lãnh đạo Sở và các Phòng Ban liên quan nhằm phát triển Trung tâm tốt hơn. Đó cũng là cơ sở để TT. KTTCĐL&CL đăng ký kế hoạch công tác năm 2016, kế hoạch cụ thể như sau: thực hiện công tác kiểm định PTĐ trong các lĩnh vực được chỉ định; Kiểm định định kỳ và đột xuất các phương tiện đo theo yêu cầu của cơ sở. (Dự kiến năm 2016 kiểm định, hiệu chuẩn 22.000 PTĐ các loại). Tổ chức Đánh giá giám sát cả hai hệ thống quản lý theo TCVN 9001:2008 và ISO/IEC 17025:2005, Tư vấn xây dựng, công bố tiêu chuẩn cơ sở và các dịch vụ khác về TCCL cho các DN; Triển khai thực hiện phát triển NHTT “Gạo một bụi trắng U Minh Thượng”…

Qua nội dung báo cáo các kết quả thực hiện của năm 2015, Ông Lê Thanh Việt – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã có những ý kiến chỉ đạo sâu sắc, thiết thực nhằm phát triển TT KTTCĐL&CL một cách vững mạnh. Hội nghị cũng đã nhận được rất nhiều ý kiến góp ý của các đại biểu, qua đó ông Trần Văn Định cũng đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo và rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục triển khai nhằm hoàn thành tốt hơn trong thực hiện kế hoạch năm 2016.

 

Chu công Đức, Phòng KĐ-HC

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo