Kiểm định bình chuẩn kim loại hạng II và bình chuẩn từng phần A A

03/02/2016

Bình chuẩn kim loại hạng II và bình chuẩn từng phần là chuẩn đo lường được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực đo lường dung tích lưu lượng, dùng để: 
- Kiểm định và hiệu chuẩn cột đo xăng dầu. 
- Kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị đo dung tích thông dụng: ca đong, thùng đong. 
- Kiểm định và hiệu chuẩn đồng hồ nước, đồng hồ xăng dầu. 
- Kiểm định xitec ô tô.

Bên cạnh đó, bình chuẩn kim loại hạng II cũng phải được kiểm định bằng chuẩn cao hơn và thường được gọi là kiểm định chuẩn. Đây cũng là một trong những lĩnh vực kiểm định mới của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng Kiên Giang (Trung tâm TĐC) vừa được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Công nhận mở rộng khả năng kiểm định vào tháng 7/2015.

Thực hiện theo Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/09/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2. Theo quyết định số 1072/QĐ-TĐC ngày 20/7/2015 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Công nhận mở rộng khả năng kiểm định cho Trung tâm TĐC Kiên Giang.

Đầu năm 2016, Trung tâm TĐC Đồng Tháp đã có văn bản yêu cầu Trung tâm TĐC Kiên Giang kiểm định 01 bình chuẩn kim loại hạng II và 01 bình chuẩn từng phần. Nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác, trao đổi học hỏi kinh nghiệm với tỉnh bạn và đảm bảo tính chính xác để phục vụ cho công tác kiểm định.

Ngày 27/01/2016 tại Đồng Tháp, kiểm định viên của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng Kiên Giang đã tiến hành kiểm định bình chuẩn kim loại hạng II dung tích 1000 lít cấp chính xác 0,05 và bình chuẩn từng phần dung tích 250 lít cấp chính xác 0,2. Sau khi kiểm định, các bình chuẩn đạt yêu cầu về kỹ thuật và đo lường được dán tem, niêm phong chì và cấp giấy chứng nhận kiểm định theo qui định.

Chu Công Đức - TT.TĐC

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo