Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 A A

21/03/2016

          Kể từ ngày 01/4/2016, các doanh nghiệp phân phối, tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu và thương nhân kinh doanh dịch vụ vận chuyển xăng dầu phải thực hiện việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 hoặc hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí theo tiêu chuẩn ISO/TS 29001:2010. Đó là nội dung được quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. Ngoài ra, Thông tư còn quy định thêm một số nội dung như: Lấy mẫu, niêm phong mẫu, lưu mẫu và thử nghiệm mẫu khi vận chuyển hoặc giao nhận xăng dầu; quản lý chất lượng xăng dầu nhập khẩu; quản lý chất lượng xăng dầu sản xuất, pha chế trong nước; quản lý chất lượng xăng dầu tại thương nhân phân phối, tổng đại lý; quản lý chất lượng xăng dầu tại đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ và cửa hàng bán lẻ xăng dầu; quản lý chất lượng xăng dầu trong kinh doanh dịch vụ vận chuyển xăng dầu; quản lý chất lượng xăng dầu xuất khẩu…

Chi tiết Thông tư xem tại đây.

Triều Anh
 

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo